Пайдаланушы келісімі

Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі - Келісім) «New Step BA» ЖШС (Орындаушы) және Интернет желісінің пайдаланушысы («Пайдаланушы») арасындағы қарым-қатынасты реттейді.

 1. Терминдер және анықтамалар

1.1. Осы Келісімде келесі терминдер мен түсініктер қолданылады:

Орындаушы   — «New Step BA» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Майлина көшесі 4/1, 120 кеңсе; БСН 161040008188; 2016 жылғы 24 қазандағы № 10100172509642 тіркеу туралы куәлік.

NAOBMEN.kz және\ немесе  Сайт — Қолжетімділік NAOBMEN.kz Мобильді қосымшалар немесе  www.NAOBMEN.kz мекен-жайлары бойынша (осы мекен-жайларға қатысты келесі деңгейлердің домендерін қоса алғанда) веб-парақшаларды қарау үшін (браузер) арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы Интернет желісіне қосылған түрлі пайдаланушы құрылғыларынан қамтамасыз етілетін зияткерлік меншік объектілері мен ақпараттың ақпараттық жүйесінде қамтылған жиынтық болып табылатын интернет ресурс (оның ішінде, ЭЕМ арналған бағдарламашы, деректер базасы, интерфейсті (дизайн) графикалық рәсімдеу, рубрикалар, бейне және т.б.).

Пайдаланушы — Интернет желісі ресурстарына кіруші, оның ішінде NAOBMEN.kz сайтында хабарландырулар, пікірлер орналастыратын тұлға.

Пайдаланушы келісімі — осы Келісім https://naobmen.kz/mobile/terms_of_use   мекен-жайында орналасқан хабарландыруларды орналастыру ережелері және Сайтта жарияланған Сервистарды пайдалану тәртібін анықтайтын немесе NAOBMEN.kz жұмысын реттейтін өзге де ережелер мен құжаттар.

Сервистер — NAOBMEN.kz сайтындағы Пайдаланушылар үшін қолжетімді функционалды мүмкіндіктер, қызметтер, құралдар.

Мобильді қосымша — NAOBMEN.kz. қолжетімділікке арналған түрлі бағдарламалық платформалардың көмегімен сондай құрылғыларға Пайдаланушы орнататын немесе жүктейтін портативті (мобильді) құрылғыларға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету.

Тауар — Пайдаланушы оған қатысты NAOBMEN.kz Хабарландыру орналастыратын кез келген материалды немесе материалды емес объект, қызмет немесе басқа да ұсыныс.

Айналымға қабілетті заттар айналымнан шығарылмаса немесе айналымда шектелмесе, олар әмбебап құқықтық мирасқорлық (мұрагерлік, заңды тұлғаны қайта құру) тәртібінде немесе басқа тәсілмен бір тұлғадан екінші тұлғаға еркін түрде ауыса алады немесе иеліктен еркін түрде шығарылады.

Айналымнан шығарылған заттар – иеліктен шығаруға жол берілмейтін заттардың түрі.

Айналымға қабілеттілігі шектеулі заттар – айналымның белгілі бір қатысушыларына ғана тиісті бола алатын заттар немесе арнайы рұқсат бойынша ғана алынатын немесе иеліктен шығарылатын заттар. Бұл заттарды шектеу заңнамалық актілерге сәйкес белгіленеді.

Сыйға берілген Қызмет – Пайдаланушының жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін белгілі бір қызметті жүзеге асыру немесе белгілі бір іс-әрекетті жасау барысында тұтынылатын тауарлардың жеткізушісі болып табылмайтын кез келген операция;

Хабарландыру — Белгісіз тұлғаларға бағытталған Пайдаланушы NAOBMEN.kz орналастыратын Тауар туралы (оның ішінде байланыс ақпараты, суреттер және кез келген жанама ақпарат) ұсыныспен ақпараттық хабарлама.

Оферта – қосымшаларын қоса алғанда осы Келісімнің ішіндегі шарттарда қызметтерді көрсету туралы Жария шартты жасауға кез келген жеке және\немесе заңды тұлғаға бағытталған Орындаушының жария ұсынысы;

Сатушы — Тауарға қатысты мәміле жасау ұсынысымен Хабарландыруды NAOBMEN.kz орналастыратын пайдаланушы.

Сатып алушы — Сатушымен мәміле жасайтын және\немесе Тауарға қатысты Сатушымен өзара әрекеттесетін, Сатушының орналастырған хабарландыруын қарауды жүзеге асыратын пайдаланушы.

Есептік мәліметтер — Сайтқа Тіркеу процесінде Пайдаланушы өзі құратын немесе Пайдаланушы Жеке кабинет арқылы өзгертетін, NAOBMEN.kz сайтында Пайдаланушының түпнұсқасы анықталғаннан кейін Жеке кабинетке қолжетімділік үшін қолданылатын бірегей логин (электронды поштаның мекен-жайы) және пароль.

Жеке кабинет — Пайдаланушыға NAOBMEN.kz жеке Сервистерімен қолжетімді болатын Сайттағы пайдаланушының есептік жазбасымен байланысты дербес тарау, оның ішінде Орындаушы ұсынған шарттарда қосу\ ажырату.

Тіркеу — NAOBMEN.kz көрсетілген нұсқаулықтарына сәйкес Пайдаланушының іс-әрекеттерінің жиынтығы, оның ішінде NAOBMEN.kz жеке сервистеріне қолжетімділікті алу және Жеке кабинетті құру мақсатында NAOBMEN.kz пайдаланушы интерфейсінің арнайы түрін пайдалана отырып Пайдаланушы жасайтын Есептік деректер мен басқа да ақпаратты ұсыну.

Мәліметтер — Пайдаланушы Орындаушыға NAOBMEN.kz пайдалануға байланысты ұсынатын кез келген материалдары және ақпарат.

Мәдени құндылықтар – археологиялық заттар; өсімдік және жануарлар әлемінің,  минералогияның, анатомияның сирек топтамалары мен үлгілері және палеонтология үшін қызығушылық тудыратын заттар; тарихқа қатысты құндылықтар, соның ішінде, ғылым мен техника тарихы, соғыстар мен қоғам тарихы, ұлттық мәдениет тарихы, сонымен қатар, ғылым, мәдениет, әдебиет және өнер саласының ұлттық қайраткерлерінің, ұлы ойшылдардың, ғалымдардың, жазушылар мен әртістердің өмірімен байланысты ұлттық мәдениет тарихы және ірі ұлттық оқиғалармен байланысты құндылықтар; сирек қолжазбалар, көне және сирек кездесетін кітаптар, ерекше қызығушылық тудыратын құжаттар мен басылымдар (тарихи, әдеби, ғылыми, шығармашылық), жеке немесе топтамада; елу жыл бұрын немесе одан да астам жылдар бұрын шығарылған пошталық маркалар, салық және оған ұқсас маркалар, жеке немесе топтамада; Қазақстан Республикасының ұлттық валютасынан басқа, әртүрлі металлдардан мен қорытпалардан жасалынған монеталар, сонымен қатар, басқа мемлекеттердің жүз жыл бұрын жасалған монеталары, медальдар, мөрлер және басқа да топтамалық материалдар; көне және бірегей музыкалық аспаптар; мұрағаттар, мұрағат қорлары және топтамалары, соның ішінде фоно-, фото-, видео-, кино мұрағаттар, сонымен қатар ғылыми-техникалық құжаттама; тарихи-мәдени мәнге ие өнер туындылары; этнографиялық, антропологиялық, этнологиялық және палеонтологиялық материалдар; жүз жылдан астам тарихы бар, ерекше тарихи және мәдени құндылыққа ие көне заттар; Қазақстан Республикасы халқының өміріндегі тарихи оқиғалармен, қоғам және мемлекеттің дамуымен, ғылым мен техника тарихымен, сонымен қатар, біртуар ғылым, мемлекет және қоғам қайраткерлерінің өмірімен байланысты объектілер, соның ішінде, мұражай заттары және мұражай топтамалары; кез келген негіздемеден және материалдардан жасалынған кенептер, суреттер және  қолөнер туындылары түріндегі шығармашылық құндылықтар (сызбалар мен өнеркәсіптік бұйымдарды, қолдан жасалынған әшекейлерді қоспағанда); кез келген материалдан жасалынған бірегей мүсін туындылары; ерекше нақыштар, эстамптар және литографиялар; тарих және мәдениет ескерткіштерінің құрамдас бөліктері.;

Әлеуметтік жарнама – нақты белгіленбеген тұлғалар тобына бағытталған және коммерциялық емес сипаттағы қайырымдылық және басқа да қоғамдық пайдалы мақсаттарға, сонымен қатар, мемлекеттің мұқтаждықтарын қамтамасыз етуге бағытталған ақпарат.;

Демеуші – демеушілік қызметті жүзеге асыратын тұлға;

 

Демеушілік қызмет – демеушінің Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес демеушінің атын көпшілікке танымал ету шарттарымен қайырымдылық көмек көрсету жөніндегі қызметі;

 

Қайырымдылық – қайырымдылық көмек көрсетуге және ізгілік қажеттіліктерді қанағаттандыруға негізделген, ерікті, өтеусіз не жеңілдетілген шарттармен филантропиялық, демеушілік және меценаттық қызмет түрінде жүзеге асырылатын әлеуметтік пайдалы қызмет;

Дербес деректер – мәліметтер негізінде айқындалған немесе айқындалатын дербес деректер субъектісіне қатысты, электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тiркелген cол мәліметтер

Мемлекеттік наградалар - "Алтын Қыран" ордені, "Халық қаһарманы" атағы, айрықша ерекшелiк белгiсi - Алтын жұлдыз және "Отан» ордені, "Қазақстанның Еңбек Epi" атағы, "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті -  Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев", "Отан", "Барыс", "Даңқ", "Айбын", "Парасат", "Достық", "Құрмет", "Еңбек Даңқы" ордендері, "Ерлігі үшін", "Жауынгерлік ерлігі үшін", "Ерен еңбегі үшін",  "Шапағат" медальдары, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы" құрметті атақтары, көп балалы аналарға арналған наградалар "Алтын алқа","Күміс алқа", Қазақстан Республикасының Құрмет грамоталары ;

1.2. Осы Келісімде пайдаланылатын барлық басқа терминдер мен анықтамалар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес талқылануы тиіс.

 1. Жалпы ережелер. Сайттың сервистеріне қолжетімділік

2.1. Осы Келісім жария оферта болып табылады. NAOBMEN.kz сервистеріне қолжетімділік ала отырып, Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын қабылдаған және оған қосылған болып есептеледі. Пайдаланушы электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйенің меншік иесінің немесе иеленушісінің және үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауға; Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйенің қорғалуын қамтамасыз етуге міндетті. Ақпараттандыру объектілерінің иеленушісі ақпараттандыру объектілерін меншік иесі айқындаған шарттарда иеленуге және пайдалануға; үшінші тұлғалардың электрондық ақпараттық ресурстарға, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілеріне қол жеткізу және оларды пайдалану шарттарын айқындауға; ақпараттық жүйедегі электрондық ақпараттық ресурстарды өңдеу шарттарын айқындауға құқылы (Қазақстан Республикасының "Ақпараттандыру туралы» Заңының 17-18 баптары).

2.2. Осы Келісімді Орындаушы Пайдаланушыға арнайы қандай-да бір ескерту жіберусіз кез келген уақытта өзгерте алады.  Келісімнің жаңа редакциясы егер Орындаушы басқасын тікелей көрсетпесе, NAOBMEN.kz орналастырған сәттен бастап күшіне енеді.  Келісімнің қолданыстағы редакциясымен жүйелі түрде таныстыру Пайдаланушының міндеті болып табылады.

NAOBMEN.kz Келісімнің жаңа редакциясы үшіне енгеннен кейін пайдалану Пайдаланушының онымен келісімін және жаңа редакцияның ережелерінің толық ауқымда оған қолданылуын білдіреді.

2.3. Пайдаланушы ретінде әрекет ету қабілеттілігіне ие 18 жасқа толған тұлға бола алады. 18 жасқа толмаған тұлғалар немесе әрекет етуге қабілетсіз деп танылған немесе әрекет қабілеттілігі шектеулі тұлғалар заңды өкілдерінің (қамқоршысының) келісімімен ғана сайт қызметтерін қолдана алады. Жарнаманы жариялау кезінде Пайдаланушы өз жасын жасырған жағдайда, Орындаушы жасалынған мәмілелердің салдарлары үшін жауапкершілік көтермейді; толықтырған

2.4. Сервистер Пайдаланушыға егер басқасы арнайы көрсетілмесе тегін беріледі.

2.5. Жеке Сервистерді ұсыну осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын келісімдермен және/немесе арнайы ережелермен, оның ішінде хабарландыруларды орналастыру Шарттарымен, басқа да талаптармен және ережелермен, жазбаша жасалған және Пайдаланушы мен Орындаушы қол қойған жеке келісімдермен реттеледі. Осы Келісім және арнайы ережелер және\немесе келісімдер және осы Келісімнің арасында сәйкессіздік немесе қарама-қайшылықтар орын алған жағдайда соңғысы жарамды болады.

2.6. NAOBMEN.kz сайты Сатушыларға өз жауапкершілігіне ала отырып Сатушы иелене алатын (ұсыныс жасай алатын) Тауарға және\немесе Қызметтерге қатысты мәмілені жасауға белгісіз адамдар шеңберіне бағытталған ұсыныстарды орналастыруға, ал Сатып алушыларға өзінің қарауына қарай және өз жауапкершілігімен Сатушымен мәміле жасай отырып, Сатушылар Сайтта орналастырған ұсыныстарды қабылдауға мүмкіндік беретін алаң болып табылады.

2.7. Орындаушы мәміленің ұйымдастырушысы, Сатып алушы, Сатушы, делдал, агент немесе қандай-да бір Пайдаланушының өкілі және/немесе мәміленің Пайдаланушылары арасында ұсынылатын/ жасалатынға қатысты мүдделі тұлға болып табылмайды.  Сайтқа Хабарландыруларды орналастырудың арқасында жасалатын барлық мәмілелер Пайдаланушылар арасында Орындаушының тікелей немесе жанама қатысуынсыз орындалады және жасалады.

2.8. Сайтта Пайдаланушының тіркелу немесе түпнұсқасын анықтау фактісіне қарамай, Сайтқа орналастырылған ақпаратты қарауды қоса алғанда Сайтты пайдалану Пайдаланушының осы Келісіммен келісуін және Сервистерді пайдалану бойынша нұсқаулықтарды сақтау міндеттемелерін, сондай-ақ Сайтты қолданумен байланысты іс-әрекеттер үшін жауапкершілікті қабылдағанын білдіреді.

2.9. NAOBMEN.kz ұсынылатын Сервистер кез келген уақытта өзгертіледі, толықтырылады, жаңартылады, нысанын және Пайдаланушыны алдын ала ескертусіз функционалды мүмкіндіктерінің сипаттамаларын өзгерте алады, осыған орай оларды «сол қалпында» режимінде қолдану ұсынылады, яғни Орындаушы Пайдаланушылар Сервистеріне хабарласқан сәтте берілетін түрде және көлемде беріледі.

 1. Сайтқа тіркелу

3.1. Пайдаланушы Жеке кабинетті қолдануға құқылы, сондай-ақ NAOBMEN.kz. сайтында тіркелгеннен кейін жеке Сервистермен пайдалануға құқылы болады.

3.2. Тіркелген кезде Пайдаланушы өзі таңдайтын Есептік деректер көрсетіледі. Тіркелу үшін деректерді енгізгеннен кейін Пайдаланушы ол бойынша ауысу Сайтта Тіркелуді растау үшін қажетті белсенді гиперсілтемені қамтыған Тіркеу кезінде көрсетілген электронды поштаның мекен-жайына электронды хатты алады.  Есептік жазбаны тіркеу Пайдаланушының электронды поштасының бір мекен-жайына бір рет жүзеге асырылады. Тіркелу кезінде алдында көрсетілген электронды поштаның мекен-жайын қолдана отырып Сайттағы жаңа есептік жазбаны қайтадан Тіркеуге жол берілмейді.

3.3. Пайдаланушы өзінің Есептік деректерінің сақталуын сақтауға және оларды үшінші тұлғаларға ашпауға міндетті. Пайдаланушы өзінің Есептік деректерін үшінші тұлғаларға бермеуге, сондай-ақ үшінші тұлғаларға тікелей немесе NAOBMEN.kz сайтында түпнұсқасын анықтау үшін, Пайдаланушымен тиісті келісімдердің негізінде осындай Есептік деректерді алған немесе Пайдаланушының атынан және мүддесін қорғай отырып әрекет ететін тұлғаларды есепке алмағанда жанама шешуге құқылы болмайды.

3.4. Пайдаланушының Жеке кабинетінен оның Есептік деректерін қолдана отырып жасалған кез келген іс-әрекет Пайдаланушының өзінің немесе оның уәкілеттілік берген тұлғасымен жасалған болып есептеледі және осындай іс-әрекеттерге қатысты Пайдаланушы үшін, оның ішінде ақпаратты Пайдаланушы NAOBMEN.kz. сайтында орналастыратын Қызметтерге және\немесе Тауарларға қатысты заңнама талаптарын, осы келісімді бұзғаны үшін жауапкершілікті қоса алғанда міндеттер мен жауапкершілікті орнатады.

3.5. Пайдаланушы егер осы деректер ашылды деп немесе уәкілеттілік берілмеген үшінші тұлғалармен қолданылуы мүмкін деп күмәндану үшін себептер болса ол Есептік деректерді дереу өзгертуге міндетті.

3.6. Орындаушы NAOBMEN.kz сайтында қолдану кезінде Пайдаланушы ұсынатын ақпараттың дұрыстығын тексеру үшін қолжетімді техникалық шешімдерді қолдануға құқылы болады. Орындаушы Пайдаланушының өзін таныстырып отырған тұлға болып табылатындығына, сондай-ақ Пайдаланушының NAOBMEN.kz ұсынған ақпараты шындыққа сәйкес келетіндігіне кепілдік бере алмайды.  Орындаушы Пайдаланушыларға ықтимал контрагенттермен, Сатушылармен және Сатып алушылармен ол үшін NAOBMEN.kz қолжетімді барлық құралдарды қолдана отырып араласуға және Сатушыны таңдауда және мәмілелерді жасауда сақ болуға ұсыныс береді.

3.7. Орындаушы Пайдаланушыларға оның Хабарландыруын көрсетуді және орналастыруды бірмезгілде тоқтата отырып немесе мұндай бұзушылықсыз Жеке кабинетке қолжетімділігіне бұғат қоюға құқылы болады.  Орындаушы Пайдаланушының Сервистерге қолжетімділігін кез келген уақытта тоқтатуға және\немесе шектеуге құқылы болады, сондай-ақ оны қалпына келтірусіз Сайтта Пайдаланушының есептік жазбасын бұғаттауға немесе жоюға құқылы болады.

3.8. NAOBMEN.kz сайтында орналастырылған Хабарландыруларды және өзге де ақпаратты қарау Пайдаланушының тіркелуін және\немесе авторластырылуын қажет етпейді, бірақ мұндай әрекеттерді жасаған кезде Пайдаланушы кез келген жағдайда Келісімнің ережелерін сақтауға міндетті.

 1. Пайдаланушылар ұсынатын мәліметтер

4.1. NAOBMEN.kz пайдалану шеңберінде Пайдаланушы тек сенімді Мәліметтер беруге міндеттеледі және оған берілген ақпарат үшін өздігінен толық жауапкершілік көтереді. Пайдаланушы NAOBMEN.kz-те редакциялау арқылы Мәліметтерді уақытылы белсендіруге міндеттеледі. Орындаушы сұрауға құқылы, ал Пайдаланушы осындай сұрау бойынша Келісім тараптары да  және/немесе  сәйкес Қызметті пайдаланушы тараптар да Пайдаланушыны анықтау үшін қажетті құжаттар мен ақпараттарды, сондай-ақ, берілген Мәліметтердің анықтылығын және Тауармен және /немесе Қызметпен Хабарландыруда көрсетілген Тауарды пайдалану/ұсыну және/немесе Пайдаланушы байланысының заңдылығын растайтын құжаттар беруге міндетті.

4.2. NAOBMEN.kz Қызметін пайдалану үрдісінде (соның ішінде Тіркеу, NAOBMEN.kz интерфейсі арқылы басқа Пайдаланушылармен өзара байланыс жасау кезінде, Хабарландыру орналастыру кезінде, NAOBMEN.kz беттерін қараған кезде және т.б.) Пайдаланушы осы Келісімді  орындау үшін Пайдаланушы туралы жеке мәліметтер мен басқа мәліметтерді (Пайдаланушы тегі, аты, әкесінің аты немесе лақап аты, электронды пошта адресі, мобильді телефон нөмірі, және де Пайдаланушымен берілген  кез келген ақпарат,соның ішінде NAOBMEN.kz интерфейсте кері байланыс формасы бойынша бағытталатын, және Хабарландыруға түсіндірме қосу формасы арқылы жіберілетін  мәлімдемеде ) Орындаушыға беруге немесе ашық қолжетімділікте орналастыруға  жеке өзі және өз еркімен шешім қабылдайды, сондай-ақ, Пайдаланушының, соның ішінде: Сайтты Пайдаланушылармен пайдалануға байланысты кеңес берушілік қолдау беру, Хабарландырулардың осы Келісімге сәйкестігіне тексеру, басқа Пайдаланушыларға хабарламаларды жеткізу, NAOBMEN.kz және/немесе Қызметтер жұмыс істеуін жақсарту үшін статистикалық және сараптамалық мәліметтерді алу, көрсетілетін Қызметтер спектрін кеңейту, Орындаушының немесе үшінші тұлғаның ақпаратттық және/немесе жарнамалық хабарламаларын алу, Пайдаланушының немесе үшінші тұлғаның заңсыз және/немесе рұқсат етілмеген әрекеттерін алдын алу немесе жолын кесу, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарының орындалуын қамтамасыз ету туралы жеке және басқа мәліметтерін Орындаушының өңдеуіне келісімін береді. Орындаушы үшінші тұлғалардың рұқсат етілмеген қол сұғуынан Пайдаланушының жеке мәліметтерін қорғау үшін барлық қажетті шараларды қолданады.

4.3. NAOBMEN.kz-ге  Хабарландыру орналастыра отырып, Пайдаланушы Хабарландыруда көрсетілген Мәліметтер көпшілікке қол жетімді етеді және ол орналастырылған ақпарат NAOBMEN.kz-де ашық қол жетімділікте жария етілетінін, яғни Ғаламтор желісін пайдалануға және сайтқа кіруге  мүмкіндігі бар барлық мемлекеттер аумағында кез келген кірген адамға (шектелмеген тұлғаларға) танысу үшін қолжетімді екенін түсінеді, сәйкесінше, Пайдаланушы осындай ақпараттардың орналастырылуына байланысты қауіптілікті түсінеді және оны қабылдайды, соның ішінде, қоса отырып, бірақ шектемей: электронды пошта адресінің спам-хабарламаларды тарату үшін тізімдерге түсіп қалу қаупі, электронды пошта адресінің әртүрлі алаяқтарь қолына түсіп қалу қаупі, телефон нөмірінің SMS-спамерлердің және/немесе SMS-алаяқтар  қолдарына түсу қаупі және де ақпаратты орналастырудан туындайтын басқа қауптер.

4.4. Орындаушы NAOBMEN.kz. арқылы Пайдаланушымен орналастырылған және/немесе таратылған кез келген Мәліметтерге алдын алу тексеру жүргізуге міндетті емес.

4.5. Егер Пайдаланушы осы Келісімнің ережелерін немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын бұзған жағдайда, Орындаушы өзінің қарауы бойынша, бас тарту себептерін көрсетпестен, Пайдаланушының кез келген мәліметтерін жариялаудан және/немесе таратудан бас тарта алады немесе Пайдаланушының NAOBMEN.kz жариялаған кез келген мәліметтерін жоюға құқылы болады. Пайдаланушы кез келген Мәліметтерді жариялаумен және таратумен байланысты барлық тәуекелдерді дербес түрде бағалауы, соның ішінде сенімділікті, толықтықты немесе пайдалылықты бағалауы тиіс екендігін түсінеді және келіседі.

4.6.  Орындаушы NAOBMEN.kz жатпайтын, кәсіби бағалауды талап ететін және/немесе Орындаушының құзыретіне кірмейтін сұрақтар бойынша консультациялар бермейді..

4.6. Исполнитель не оказывает консультаций по вопросам, не относящимся к NAOBMEN.kz, требующим профессиональной оценки и/или не входящих в компетенцию Исполнителя.

4.7. Орындаушы NAOBMEN.kz қатысы жоқ, кәсіби бағалауды талап ететін және/немесе Орындаушы құзыретіне кірмейтін сұрақтар бойынша кеңес көрсетпейді

4.8. Пайдаланушының жүгінімін қарастыру шеңберінде Орындаушының Пайдаланушымен өзара әрекет етуі Пайдаланушының көрсеткен электронды пошта адресін қолдану арқылы жүзеге асырылады.

4.9. Орындаушы Пайдаланушының келесі жүгінімдерін қарастырмауға құқылы: жүгінуді қарасытыру үшін қажетті ақпараттар мен құжаттары жоқ; жалған ақпаратқа ие және/немесе растық белгілеріне ие емес құжаттар; Пайдаланушының сұрақтарына Орындаушы бұрындары жауап қайтарған сұрақтарға қатысты (қайталанған жүгіну); тіл тигізетін, қорқытудан құралған немесе қатты негативті формадағы жүгінулер, Орындаушымен қарастырылған жүгінуді қарастыру шарттары мен тәртіптерін бұзумен бағытталған.

4.10. Пайдаланушы Орындаушының Сайтты Пайдаланушы туралы жеке жауапкершіліксіз статистикалық мәліметтердің жинауын жүзеге асыра алатынымен келіседі. Пайдаланушы өңделуі үшін, соның ішінде, Сайттың, Сервистің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, Сайтта бар ұқсайтын режимде пайдаланушы тарапынан жіберілетін мәліметтерге қатысты Орындаушымен қамтамасыз етілетін шартпен, Сайттың әріптестіктік және басқа бағдарламаларын жүзеге асыру үшін жеке жауапкершіліксіз статистикалық мәліметтердің үшінші тұлғаларға берілетінімен келіседі. Пайдаланушы мәліметтерді өңдеуінің мақсаты Пайдаланушыға Сервистерді пайдалану мүмкіндіктерін беруде және Сайттың қосымша фукционалдық (бағдарламалық) мүмкіндіктерін пайдалану құқығын беру, жарнамалық компанияларды жүргізу, таргеттелген жарнамалар мен Сервистерді беру, статистикалық зерттеуді жүргізу және алынған статистикалық мәліметтерге сараптама жасау, Пайдаланушылық келісімінде сипатталған басқа да әрекеттерді жүзеге асыру болып табылады.

 1. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

5.1. Пайдаланушы міндетті:

5.1.1. Сервистерді қолданғанда тек қана Қазақстан Республикасының қолданыстағы Заңнамасына сәйкес және NAOBMEN.kz пайдаланушы келісіміне сәйкес әрекет жасауға.

5.1.2. NAOBMEN.kz сервисының қол жетімді сервистерін тек орындаушымен ұсынылған мақсаттарда ғана қолдануға.

5.1.3. Сервистарды және Сайтта алынған қандайда бір ақпаратты тек қана ұсынылған бағыт бойынша қолдануға.

5.1.4. NAOBMEN.kz инфраструктурасына үйлесімсіз салмақ түсіретін ешқандайда әрекет қолданбауға.

5.1.5. NAOBMEN.kz –індегі қандайда бір ақпаратты (Орындаушының өзімен ұсынылған ақпараттан басқа) Орындаушының немесе үшінші тараптың алдын-ала жазбаша рұқсатынсыз көшірме жасауға, жаңғыртуға, өзгертуге, таратуға және де көпшілікке ұсынуға тиым салынады;

5.1.6. NAOBMEN.kz –не қолжеткізуге шек қою немесе бұғаттау мақсатында на NAOBMEN.kz жұмыс жасауына және автоматикалық жүйе немесе процесстердің әрекетіне кедергі жасамауға.

5.1.7. NAOBMEN.kz-ке қол жеткізу үшін Орындаушының жазбаша түрдегі рұқсатынсыз автоматтандырылған немесе басқа да бағдарламаларды қолдануға.

5.1.8. Котрагент таңдауда өз жауапкершілігіне ала отырып байқаушылық сақтау, NAOBMEN.kz хабарландыруларындағы қандайда бір тауарларды сату / сатып алу ресми әрі дұрыстығын тексере отырып, NAOBMEN.kz хабарламаларының фактілерін негізге ала отырып, келісім шарт жасасқанда шешімді өзі қабылдау.

5.1.9. Басқа бір пайдаланушы ұсынған қандай да бір деректерді, сол деректерді ұсынған пайдаланушының жазбаша рұқсатынсыз немесе пайдалануға рұқсат беретін тәсілді пайдалану құқығы арқылы қолданбауға.

5.1.10. Тікелей жарнама тарату мақсатында немесе басқа да бір электрондық хабарламаларды тарату үшін, сонымен қатар басқа да құқыққа қайшы әрекеттер немесе әрекет үшін тараптардың келісімінсіз басқа бір пайдаланушының электрондық мекен-жайын немесе телефонын қолдануға тиым салынады.

5.2. Пайдаланушы құқылы:

5.2.1. Тауарларға немесе Қызмет көрсетуге байланысты NAOBMEN.kz қолдана отырып басқа да пайдаланушылар ұсынған пайдаланушылар туралы барлық деректерді қолдануға.

5.2.2. Айналымдылық қабілеті шектеулі заттарды сату/сатып алу/айырбастау туралы жарнамалар беруге

5.3. Пайдаланушыға тиым салынады:

5.3.1. Айналымнан шығарылған, айналымдылық қабілеті шектеулі заттарды сату/сатып алу/айырбастау туралы жарнамалар беруге:

1) адамдар мен жануралардың тіндері мен органдары;

2) дәрі құралдары, медициналық арналымдағы бұйымдар және медициналық техника, биологиялық белсенді қоспалардан басқа;

3) есірткі заттары, прекурсорлар, гормоналдық және стероидты препараттар;

4) этил спирті;

5) алкоголь өнімі (арақ, ликер-арақ өнімдері, шарапматериалы, шарап, коньяк, бренди, сыра, сыра сусыны)

6) темекі өнімі (шегу, сору, шайнау немесе иіскеу үшін қолдануға болатындай етіп жасалынған, шикізат материалы ретінде толықтай немесе ішінара темекі жапырағынан жасалынған өнімдер).

7) электрондық темекілер, олардың шығыс материалдары.

8) қару-жарақ (азаматтық, қызметтік, жауынгерлік қол атыс және суық қару), страйкбол және пейнтбол қару-жарақтарынан басқа, сонымен қатар, туристік және асхана пышақтарынан басқа.

9) мәдени құндылықтар, уәкілетті органның ауысуына арнайы рұқсат бар жағдайларды қоспағанда.

10) экстремисттік деп танылған және Қазақстан Республикасының аумағына кіргізуге, басып шығаруға және таратуға тыйым салынған діни әдебиет және ақпараттық материалдар.

11)  ақпаратты жасырын алуға арналған арнайы техника құралдары, атап айтқанда, тыңдаушы құрылғылар, микро құлаққаптар, сағат-камералар, брелок-камералар, қоса салынған камерасы бар көзілдіріктер және осыған ұқсас радиоэлектрондық заттар.

12) кез келген елдердің жеке куәліктері мен құжаттары (төлқұжаттар, жүргізуші куәліктері, id-карталар, кіру карталары, жол жүру билеттері, студенттік билеттер, сынақ кітапшалары, сертификаттар, рұқсат беруші құжаттар, лицензиялар және т.б.), сонымен қатар, бұл құжаттардың бланкілері.

13) бұйымда жоқ морждың азу тістері, пілдің және мамонттың азулары, сонымен қатар бұйымда жоқ бағалы металлдар мен бағалы тастар.

14) сирек кездесетін және сатуға тыйым салынған жануарлар.

15) Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары.

 

5.3.2. Хабарландырулар жариялауға:

1) Қаржы пирамидалары туралы, Форексте ақша табу жайында, МММ, Iwowwe туралы;

2) «Бизнес үшін – Желілік маркетинг» рубрикасынан басқа, міндетті түрде фирманың (компанияның) атауын көрсетіп желілі бизнес туралы;

3) Жұмысшының тұрақты мекен-жайы және тікелей байланыс контактілері көрсетілмеген, (барлығы үшін жұмыс, салымсыз жұмыс, үйде тұтқаларды жинау т.с.с) соның ішінде интернет желісінде күмән туғызатын жұмыс ұсыныстары туралы;

4) Шетелде жұмыс ұсыну және оған делдал болу туралы, веб-модельдер, неке қию агентстваларында аудармашылар, эскорт-қызмет көрсету ұсыныстары туралы;

5) Алаяқтық, бопсалаушылық ұсыныстары немесе кез-келген үлгіде материалды көмек ұсыну (материалды көмек көрсету / сұрау, спонсор боламын, спонсор іздеймін, т.с.с) туралы;

6) Ереуілдерге қатысу, қарсылыққа шығу, аукциондарға қатысу, лоторея ойнау т.с.с туралы;

7) Азарттық ойындарда көмек көрсету, келісілген матчтар жайында ақпараттар туралы;

8) сәйкес лицензиясыз, лицензиялануға жататын қызмет саласындағы қызметтер  (телерадиохабар; мәдениет; білім; сәулет және қала құрылысы; мұнай және газ; өнеркәсіп; ақпараттандыру және байланыс; денсаулық сақтау; атом энергиясын қолдану; ақпараттық қауіпсіздікті қорғау; жедел-іздестіру шараларын өткізуге арналған арнайы техника құралдары; улы заттар айналымы; Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін жасау; тауар биражалары; экспорт және импорт; қаржы ресурстарын шоғырландырумен байланысты қаржылық сала және қызмет; ғарыш кеңістігін қолдану; ойын бизнесі, мал дәрігерлік сала; ауыл шаруашылығы; көлік; сот-сараптама қызметі, соның ішінде сот-медициналық, сот-наркологиялық және сот-психитариалық сараптамалар; жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсету.

9) дәрі препараттарын, есірткі заттарын, прекурсорларды жасау бойынша ұсыныстар.

10) алколголь сусындарын, темекі өнімдерін өндіру бойынша ұсыныстар.

11) Интернетте ақша табу туралы; жарнамаларға тетікерді басқандары үшін табыс табу бағдарламалары туралы хабарландыруларда; жұмыс тауып беру, сайттарды қарау, электрондық почтаны үйде қарап беру ұсыныстары туралы;

12) Экстрасенсорлық, балгерлік, дуалау, спириттік, жұлдызшы, көріпкелдік, гипноздаушы қызметін көрсету және тағы сондай қабілеттілікті қолдану арқылы қызметтерді көрсету туралы.

13) арнайы білімі, лицензиясы жоқ тұлғалардың медициналық мекемелерден тыс жерлерде медициналық қызмет көрсетуі.

5.3.3. Пікір жазу кезінде, сонымен қатар, хабарландырудың мәтінінде азаматтың немесе ұйымның намысы мен абыройына нұқсан келтіретін, шындыққа жанаспайтын мәліметтерді жариялауға, нормативтік емес сөздерді қолдануға; дербес деректердің құпиялылығын сақтауға, олардың таралуына жол бермеуге (Қазақстан Республикасының «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» заңының 25-бабы, Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңының 11-бабы).

5.3.4. Хабарландырулар мен пікірлердің мәтінінде әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық немесе діни өшпенділік пен алауыздықты, соғысты насихаттауды жүргізуге, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық және діни басымдықты насихаттауға немесе үгіттеуге.

5.3.5. Үшінші тұлғалардың алдын ала келісімінсіз, олар түсіп қалған суреттерді жариялауға.

5.3.6. Дербес деректерді жинауды жүзеге асыруға.

5.3.7.  Осы келісімде көрсетілген, сайтта сатуға тыйым салынған, заттардың, сонымен қатар сайтта ұсынылушы қызметтердің тізімі толық болып табылмайды..

5.4. Орындаушы құқылы:

5.4.1. Кез-келген уақытта өз қалауы бойынша Хабарландыруларға таңдаулы тексерістер жүргізуге, немесе Сервисті пайдаланушылардың пайдалану келісім шартының қолданылуын соның ішінде бағдарламалар құралдарын автоматты режим түрінде қолдану жағдайларын тексеруге. Егерде бұзушылық немесе ушінші тұлғалардан құқық бұзушылық туралы ақпарат алынып расталса немесе бұзушылық негіздері жиналса және де олар Пайдаланушының құқық бұзушылықтарына куәлік ететін болса Орындаушы осы немесе басқа сервистерге және жеке кабинетке қолжетімділікті тоқтатуға, хабарландыруларды тоқтатуға, бұғаттауға құқылы.

5.4.2. Өзінің біржақты шешімі бойынша Хабарландыруларды және Сайттағы есепке алу жазуларын тоқтатуға, бұғаттауға. Орындаушының сайтты қолдану шарты бойынша, келісімдер бойынша жасалған қателіктерінің көлеміне сәйкес осы бұғаттаулар уақытша немесе тұрақты болуы мүмкін.

5.4.3. Пайдаланушы қателіктерін жойған жағдайда пайдаланушының сайттағы есепке алу жазбаларын немесе хабарландыруларын қайта қалпына келтіруге.

5.4.4. Пайдаланушы келісім шартына зиян келмес үшін (мысалы DDoS-шабуылдау немесе басқа да хакерлік шабуылдаулар, пайдаланушының авторизацияланбаған бағдарламалар құралдары, соның ішінде жүктеулер, хабарландырулар т.б) NAOBMEN.kz-ке пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың қолжетімділігіне NAOBMEN.kz-ке сәйкесінше ір-мекен-жайға немесе ір-мекен-жай диапазонына бұғаттау қою арқылы шектеу қоюға.

5.4.5. Кез-келген уақытта Пайдаланушыдан пайдаланушы құқығын немесе уәкілеттігін растайтын ақпараттар мен құжаттарды ұсынуды талап етуге.

5.4.6. Қажет жағдайда немесе өзінің қалауы бойынша орындаушы (уақытша немесе тұрақты түрде) Сервисті (немесе Сервис ішіндегі қандай да бір жеке функцияларын) барлық пайдаланушыларға немесе жеке бір пайдаланушыға алдын-ала ескертулерсіз тоқтатуға.

5.5. "Көмек форумында" хабарландыруларды жариялау кезінде қайырымдылық тарауында келесі ережелерді сақтау қажет.

5.5.1.Әлеуметтік жарнамада тауарлардың нақты маркалары (модельдерді, артикулдарды), тауарлық белгілері, қызмет көрсетушілік белгілері және олардың басқа да дараландыру құралдары, жеке және заңды тұлғалар жөнінде айтуға жол берілмейді, осы тармақпен қарастырылған жағдайларды қоспағанда.

Шектеу қою мемлекеттік органдарға, жергілікті өзін өзі басқару органдарына, демеушілерге,  қайырымдылық көмек көрсету мақсатында қиын жағдайға душар болған немесе емделуге мұқтаж жеке тұлғалар туралы ескертулерге таралмайды. Әлеуметтік жарнамада әлеуметтік бағдарланған коммерциялық емес ұйымдар туралы айтуға жол беріледі, егер жарнаманың мазмұны осындай ұйымдардың қайырымдылық немесе басқа да қоғамдық пайдалы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған қызметі туралы ақпаратпен тікелей байланысты болса.

5.5.2. Қайырымдылық қызметпен айналысатын жеке тұлғаның жеке меншік құқығында үшінші тұлғаларға тиесілі тауарлық белгілер, өндірілуші тауарлар, көрсетілуші қызметтер туралы ақпаратты таратуға құқығы жоқ. Қайырымдылық қызметпен айналысатын заңды тұлға пайдаланушымен жасалынған шартқа сәйкес өзінің жеке атауы, тауарлық белгісі, өндіруші тауары, көрсетуші қызметі туралы ақпаратты таратады. 

 

5.5.3. Қайырымдылық қызмет көрсету қажеттілігі туралы хабарландыруды жариялау кезінде көмекке зәру екендігін растайтын дәлелдемелерді (медициналық анықтамалардың көшірмелері және т.б.) қоса салу қажет.

 

5.5.4. Мұндай хабарландыруға жауап берген пайдаланушы ақпаратты тексеру, көмек сұраған тұлғадан қажетті құжаттарды сұрау және т.б. сияқты сақтық шараларын қабылдауға міндетті.

 

5.5.5. Орындаушы қайырымдылық көмек көрсету туралы өтініш айтылған хабарландыруды жариялаумен байланысты туындаған алаяқтық іс-қимылдардың теріс салдарлары үшін жауап бермейді.

 

5.6. Орындаушының жазбаша келісімінсіз, Хабарландыруларды жариялау бойынша кәдімгі тәртіпті айналып өтіп, NAOBMEN.kz қарауға және онда хабарландырулар жариялауға мүмкіндік беретін компьютерлік бағдарламаларды пайдалануға (мысалы, Хабарландыруды автоматты түрде жүктеу бағдарламасын қолдану) қатаң тыйым салынады және бұл Хабарландыруларды жариялауды тоқтатуға және/немесе уақытша тоқтатуға, NAOBMEN.kz. Жеке кабинетіне кіруді бұғаттауға әкелуі мүмкін.

5.7.  Пайдаланушылардың арасында өзара іс-қимылды жеңілдету үшін Сервистер басқа Пайдаланушылардың кейбір байланыс мәліметтеріне рұқсатты шектейді. Басқа Пайдаланушылармен берілген Мәліметтерді пайдалану құқығы осы Пайдалану келісімімен шектеледі.

5.8. NAOBMEN. Kz кіруді жүзеге асыра отырып, Пайдаланушы NAOBMEN.kz жарияланған жарнама ақпаратын үшінші тұлғалардың алуына өз келісімін береді. Пайдаланушы  сәйкес материалдарда сілтемелері болуы мүмкін ақпарат, соның ішінде сайттар үшін NAOBMEN.kz жауапкершілік көтермейтіндігін түсінеді және оған келісімін береді.

 5.9. Егер Пайдаланушыда басқа Пайдаланушының Сервистерді пайдалануымен және/немесе Хабарландыруларды жариялауымен байланысты оған қатысты шағымы туындаса, Пайдаланушы бұл талаптарын сәйкес тұлғаға (Сатушыға) қоюға және бұл шағымдарды Орындаушының қатысуынсыз  дербес түрде шешуге міндетті болады. 

5.10. Пайдаланушы Орындаушының NAOBMEN.kz Пайдаланушымен жарияланған ақпаратты үнемі тексермейтіндігін түсінеді және оған келіседі. Хабарландырудағы кейбір мәліметтер тіл тигізу, қауіпті, дұрыс емес немесе жаңылыстыру сипатында болуы мүмкін. Орындаушы Пайдаланушыға сақтық шараларын сақтауды және NAOBMEN.kz. ақпаратты қолдану кезінде парасатты мағынаға мән беруді ұсынады.

5.11. Пайдаланушы өз контрагентінің басқа тұлға ретінде аталуын, кәмелет жасқа толмаған тұлға болуын, бұрмаланған ақпарат жариялау мүмкіндігін назарға алуы керек. Сервистерді қолдану Пайдаланушының бұл тәуекелдерді түсінетіндігін және оларды қабылдайтындығын, сонымен қатар Орындаушының басқа Пайдаланушылардың тарапынан жасалынған әрекеттер мен әрекетсіздіктер үшін жауапкершілік көтермейтіндігімен келіседі.

 1. Сайтты қолданудағы ақпараттармен алмасу

6.1. Пайдаланушыларға арналған орындаушының хат-хабары барлығына қолжетімді болу үшін NAOBMEN.kz –те жарияланады немесе/және Пайдаланушылар хабарландырулар жариялау үшін сайтқа ұсынған электрондық мекен-жайларына жеке-жеке таратылады.  Сонымен қатар Пайдаланушы таратылған хаттардың немесе/және орлардың бір бөліктері жарнама түріндеболып, Орындаушы контрагентінің ақпаратты немесе басқа да хат-хабарламалары болуы мүмкін екендігін түсініп қабылдайды. NAOBMEN.kz,-те жарияланған хат-хабарламалар жарияланған сәттен бастап Пайдаланушыға жеткізілген болып саналады.

6.2. Пайдаланушының Сатушыға хат-хабарламасы тікелей арнайы ұсынылған түсініктер қосылған үлгіде немесе Сатушымен байланыс үлгісінде, сонымен қатар Сатушының хабарландырулар жариялау үшін сайтқа ұсынған электрондық мекен-жайларына жіберілуі мүмкін.

6.3. Пайдаланушы Орындаушыдан немесе компаниядан немесе Компания – серіктестерінен ақпаратты немесе жарнамалы түрде электронды хабарламалар (e-mail) немесе қысқаша хаттамалар (SMS) алуына келісімін білдіреді.

 1. Кепілдеме және тараптардың жауапкершіліктері

7.1. Пайдаланушы Сайтта жасалған өзінің әректіне, әрекетсіздігіне сонымен қатар Тауарлар және Қызмет көрсету бойынша үшінші тұлғаның құқығын бұза отырып ақпаратарды Сайтта жариялағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкерлілікке тартылады.

7.2. Пайдаланушы ұсынылған тауарларға немесе қызметтерге қатысты ұсынылған келісімдер үшін, келісім үшін және келісімнен шыққан әрекеттер үшін, контрагентті таңдағаны үшін жауап береді.  Тауарларға қатысты барлық келісімдер тікелей Пайдаланушылар арасында жасалады.  Орындаушы пайдаланушылар жасасқан келісімдерде NAOBMEN.kz ақпараттарын ала отырып қатысушы немесе делдал болып табылмайды, оларды бақыламайды және осындай келісімдерге жауапты болмайды.

7.3. Орындаушы Пайдаланушылар ұсынған ақпараттардың мазмұндарына, хабарландырулардың мазмұндарына, тауар белгілерін қолдануларына, үшінші тұлғаның логотиптеріне және Сатушының ұсыныстарына жауап бермейді. NAOBMEN.kz заңнамамен және келісім шартпен рұқсат етілетін хабарландыруларды жарияланғанда пайдаланушылармен қолданылатын құрал болып табылады. Тауардың сапасы, қауіпсіздігі, заңдылығы және тауардың суреттелгенінің сәйкестігіне, сонымен қатар Сатушының тауарды сату немесе Сатып алушының тауарды сатып алу Орындаушының бақылауынан тыс болады.

7.4. Орындаушы Пайдаланушы Сайтта байланыс үлгісін қолдана отырып алынған ақпараттарды, сонымен қатар ақпараттарды бұрмалау және хат-хабарламаны жоғалтқаны үшін жауапты болмайды.

7.5. Интернет желілерін құру және жұмыс жасау мақсаттарын ескере отырып, Сервистар «сол қалпында» ұсынылады, бұл дегеніміз Орындаушы Сервиске қатысты ешқандайда кепілдеме бермейді дегенді білдіреді. Сонымен қатар Орындаушы мыналарға қатысты пайдаланушыға кепілдеме бермейді:

7.5.1. Сервистер, олардың тікелей немесе жанама әсері және сапасы Пайдаланушының мақсаты мен талаптарына сай болатынына;

7.5.2. Сервистер қатесіз және сенімді, үзіліссіз ұсынылатынына;

7.5.3. Сервисті қолдану арқылы алынған нәтижелер Пайдаланушы күткендей нақты және сенімді болатынына.

7.6. Орындаушы пайдаланушы келісім шартындағы NAOBMEN.kz-те пайдаланушылардың бұғаттауды, қол жетімсіздікке байланысты, сонымен қатар 5.3 тармағына сәйкес ір-мекен-жайларға байланысты бұғаттауды жоюдағы Пайдаланушымен келтірілген шығынға жауапты болмайды.

7.7. Пайдаланушы Орындаушыға хат-хабарлама жіберу мүмкіндігі ұсыныла отырып, Пайдаланушының байланыс үлгісін қолдана отырып, Пайдаланушының хат-хабарламасы тікелей арнайы ұсынылған түсініктер қосылған байланыс үлгісінде, үшінші тұлға арқылы хат-хабарламалар жіберуі мүмкіндігін қандай да бір бақылаусыз болуын түсініп, келісімін береді. Осыған байланысты NAOBMEN.kz -те жүйелерді (жұмыстарды) қолдану немесе автоматизацияланған жүйені қолданған басқада тұлғалар үшін және NAOBMEN.kz парақшаларында, сайтта жарияланған телфон нөмірлерін пайдаланған үшін Орындаушы жауапты болмайды.

7.8. Пайдаланушы барлық келісулер мен орындауларға қажетті барлық ережелермен таныс екеніне, соның ішінде кәмелет жасқа толғанын және әрекетке қабілетті екендігіне, немесе кәмелет жасқа толмаған уәкілетті органмен толықтай әрекетке қабілетті деп танылған немесе он төрт жасқа толған уәкілетті органмен әрекетке қабілетті деп танылған ата-анасынан немесе заңды уәкілетті органнан арнайы рұқсат қағазы бар екеніне кепілдеме береді.

7.9. Орындаушы қиындықтар туындап орындалмай қалған міндеттеріне немесе орындалмай қалуына, соңы зардап шегіуе әкеліп соғатын болса немесе ондай жағдайлардан құтылу мүмкін болмаған іс-әрекеттерге жауапты болмайды.

7.10. NAOBMEN.kz –те Пайдаланушылармен жарияланған немесе ұсынылған ақпараттармен соның ішінде хабарландырулардың мазмұнына Орындаушының қатысы жоқ және олардың дұрыстығын, қауіпсіздігін, түпнұсқалығын тексеруге және Пайдаланушылардың жариялауға немесе пайдалануға құқықтарының бар-жоғын тексеруді, ақпараттарының заңға сәйкестігін тексеруді Орындаушы жүзеге асыруға міндетті емес.

7.11. Пайдаланушылар жариялаған деректер (үшінші тұлға арқылы) интернет жүйелеріне сайттарға сілтемелі болуы мүмкін. Көрсетілген үшінші тұлғалар және олардың сайттарының мазмұндары кез-келген ақпарат сияқты оларда Орындаушымен талаптарға сәйкестігі (дұрыстығы, толықтығы, заңдылығы т.с.с) тексерілмейді.

7.12. Пайдаланушының NAOBMEN.kz қолданғанына байланысты рұқсат алып үшінші тұлғаның Сайтта жарияланған қандай да бір кез-келген ақпарат, материалы үшін және пайдаланушы қолданғаннан кейі сайт немесе ақпараттар қолжетімді болса оларға Орындаушы жауапты болмайды.

 1. Қызметті өтеу

8.1. NAOBMEN.kz сервисының ақылы тапсырстары Пайдаланушымен   https://naobmen.kz/ мекен-жайы бойынша жеке тіркелу жазбасымен сайтта сонымен қатар басқа да сайт бөлімдерінде жүзеге асырылады.

8.2. Пайдаланушы Сайтта Орындаушы жариялаған ақылы сервис бағаларымен танысуға міндетті. Орындаушының ақылы сервистерін өтеу https://naobmen.kz/ мекен-жайында көрсетілген тіртіппен жүзеге асырылады.

8.3. Пайдаланушы көрсетілмеген қызметі үшін ақшалай қаржыны келесі жағдайларда қайтарылуы жүзеге асырулуы мүмкін:

8.3.1. Сайттың функционалды жүйелері модернизациялану кезінде өшіріліп қалған әрбір хабарландыру үшін, егерде ол хабарландырудың ақысы төленген (Топ, бөліну және жедел) болса. Қызмет көрсетілмеген күндер үшін ақшаны қайтару жүзеге асырылады (бөліну, жедел қызметтерінен басқа, толықтай ақшаны қайтару жүзеге асырылғанда).

8.3.2. Қандай да бір техникалық ақаулар пайда болып сервис ұсынылмаса, Пайдаланушымен ақшаны төленгені туралы куаландыратын құжаттар ұсынылған соң толықтай ақша қайтарылады. Ондай жағдайда ақшаны қайтару төленген қаражатты болашақта қолдану мүмкіндігімен Пайдаланушының аккаунтында көрінеді.

8.3.3. Сервисті өтеу Орындаушының қашықтықтан есепке алу жазбаларынан жасалса, осы келісім шарттың талаптары бұзылып олар қайталанса, ондай қаражат қайтарымы Пайдаланушы Орындаушыға хабарлаған жағдайда жүзеге асырылады, ал ақшалай қаражат Пайдаланушының есепке алу жазбасына болашақта қолдана алатын етіліп қайтарылады.

8.4. Тиым салынған тауарлар, қызметтер және ұсыныстар туралы хабарландырулар жариялану үшін төленген қаражат, есепке алу жазбасы бұғатталса қайтарылмайды.

8.5. Осы келісімнің жүйелі түрде бұзылуы жиіленсе (екі және оданда көп мәрте) Пайдаланушы төлеген қаражатты қайтару Орындаушы әкімшілігі шешімі бойынша жүзеге асырылады. Егер Пайдаланушы жүйелі түрде келісім талаптарын бұзса, әкімшілік Пайдаланушыға қаражатты қайтарудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.

 1. Интеллектуалды меншік объектілері

9.1. Интелектуалды қабілетті объектілерге, соның ішінде Сайтты қолдану үшін жүзеге асыру мүмкіндігі NAOBMEN.kz, мобильді қосымшалары, домендік атау, Сайтта жарияланған логотип, NAOBMEN.kz тауар белгісі, деректер базасы, барлық техникалық өңдеулерге тек қана Орындаушы ерекше құқылы.

9.2. Орындаушының немесе басқа тұлғаның Орындаушының жазбаша келісімінсіз, осы Келісіммен қарастырылмаған әдістермен Орындаушының зияткерлік меншік объектілерін, соның ішінде NAOBMEN.kz, Мобильдік қосымшаларын, Сервистерін, тауарлық белгілерін және зияткерлік меншіктің басқа объектілерін қолдануға, сонымен қатар осы Келісіммен қарастырылмаған әдістерді қолдана отырып, кез келген нысандағы мәліметтерді алуға құқығы жоқ.

9.3. Ерекшеліктер үшінші тұлғалардың Сайтта жарияланған ақпаратты-жаңалықты деректерге қатысты. Ерекшеліктер тікелей қатысы барларға мәтіндерде нақты көрсетілген (жүктеу бірінші көзі емес).

9.4. Орындаушыға тиесілі сайттың ақпараттық-жаңалықты материалдары, авторлық құқығы кез-келген барлық ақпарат құралдарында интернет желіліерінде жарияланады, NAOBMEN.kz-ке жүктеу бар болса NAOBMEN.kz-ке активті гипержүктеу болып табылады.

9.5. Дерктер құрамына енген интелектуалды әрекетілік нәтижелерге сәйкесінше құқығы бар тұлға мен Пайдаланушы ерекше құқылы.

9.6. Орындаушының заңды құқықтарын жүзеге асыруда, сонымен қатар NAOBMEN.kz –тің функцияларын қамтамасыз етуде барлық интелектуалды меншікті объектілер құқығы, конкурстар өткізілсе, жарнамалық компаниялар, әртүрлі акциялар анонсиялау және Пайдаланушыларды басқада акциялар туралы хабардар ету Орындаушыға тиесілі.

9.7. Орындаушы Пайдаланушыға қолданыстағы деректерді қолдану үшін (фотографиляр, тауарларді суреттеу мәтіндері, тауар белгілері, логотиптер және т.б қоса алғанда) белгілі, белгісіз ақпарат таратушыларды кез-келген әдіспен қолдануға, оларды интернет желілерінде жариялауға, теледидарлы хабар таратуға, сонымен қатар үшінші тұлғаға сеніп тапсыруына мерзімсіз құқығын ұсынады.

9.8. Пайдаланушы материалдарды деректер ретінде автордың аты-жөнін көрсетпей қолдануына рұқсат береді, сонымен қатар ұсынылған деректер үшінші тұлғалардың құқығына интелектуалды меншіктік объектілер құқығына зиянын тигізбейтіндігіне кепілдік береді.

 1. Әрекет мерзімі және Пайдалану келісім шарттың бұзылуы

10.1. Осы келісім шарт Пайдаланушылар NAOBMEN.kz сервисін қолданған күннен бастап, олар сайтта тіркелу тіркелмегеніне, сайтта хабарландырулар жарияланбағанына қарамастан күшіне енеді және мерзімсіз әрекет етеді.

10.2. Пайдаланушы жеке кабинетіне қайтадан қалпына келтіру мүмкіндігінсіз қол жетімділікке шектеу қоюды тоқтатуға құқылы. Осындай жағдайда Пайдаланушы NAOBMEN.kz сайтында, электрондық мекен-жайда қайтадан тіркелуге, басқа да есепке алу жазбаларын қолдануға құқығы жоқ.

10.3. Орындаушы өз тарапынан Келісім шарт талаптарын бұзған Пайдаланушыға қолдануға қолжетімділікті тоқтатуға құқылы сонымен қатар NAOBMEN.kz сервисының регламенттеу фунцкиясының кез-келген ережелері, басқа да ережелер, талаптар бұзылса, толықтай немесе жартылай уақытша Пайдаланушының жеке кабинетке қол жетімділігі тоқтатуға қықылы.

10.4. Сервиске қол жетімділігі тоқтатылған немесе деректері дұрыс болмай шыққан Пайдаланушы басқа жаңа есепке алу жазбасын құрып (соның ішінде NAOBMEN.kz-те көрсетілген есепке алу жазбасы мен электрондық мекен-жайы) Орындаушының ерекше рұқсатынсыз Сайтта қайтадан тіркелуге құқығы жоқ.  Пайдаланушы NAOBMEN.kz-те қол жетімділігі үшін басқа біреудің есепке алу жазбасын қолдануға құқығы жоқ.

 1. Разрешение споров

11.1. Осы келісім шарт бойынша барлық даулар мен сұрақтарды шешу үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалары қолданылады.

11.2. Пайдаланушыға ұсынылған сервистерді келісім шарт талаптарына сәйкес қайтарымсыз қолданылса, кәсіпкерлердің құқығын қорғау туралы заңнамасының талаптары Пайдаланушы мен Орындаушыға қолданылмайды.

11.3. Осы келісім шарт аясында туындаған барлық даулар мен сұрақтар екі жақтын келіссөз жүргізулері арқылы шешіледі. Келіссөздер жүргізу арқылы даулар мен сұрақтар шешілмесе, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі.

11.4. Пайдаланушы келісім шарттың жеке бөлімдерін жарамсыз деп тану осы келісім шарттың басқада ережелерін өзгертпейді.

12 Қорытынды ережелер

12.1. Егер міндеттер мен құқықтар толықтай немесе біртіндеп Келісім шарт бойынша басқа үшінші тұлғаға ұсынылса, үшінші тұлға басқа сайттарда ұқсас немесе аналогты қызметтерді көрсетуге құқылы.

12.2. Пайдаланушының хабарландыруына жататын сайттың жүйелі хат-хабарламалары Пайдаланушы сайтқа тіркелу кезінде ұсынылған электрондық мекен-жай бойынша жеткізіледі.  Пайдаланушы ондай хат-хабарламаларды қабылдаудан бас тартқысы келсе, сайттан хабарландыруларды сәйкесінше өшіріп тастауға құқылы.

12.3. Кең ортаға арналған ақпаратты хат-хабарламалар Сайтқа тіркелу кезінде осындай хат-хабарламаларды қабылдауға жариялау процесінде келісімдерін растаған Пайдаланушылардың электрондық мекен-жайларына таратылады және\немесе Сайтта жарияланады.

12.5. Пайдаланушы кез-келген уақытта өз электрондық мекен-жайына хат-хабарламаларды қабылдаудан Паййдаланушының есепке алу жазбасының «таратудан бас тарту» функциясы арқылы бастартуға құқылы.

12.6. Келісім шартпен реттелуге келмейтін сұрақтар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешілуге жатады.

12.7. Осы келісім шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәкес талқыланып реттеледі.

12.8. Осы Келісім Қазақстан Республикасы Конституциясына негізделіп жасалынған және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының "Жеке кәсіпкерлік туралы" Заңын, Қазақстан Республикасының "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Заңын, Қазақстан Республикасының "Ақпараттандыру туралы" Заңын, Қазақстан Республикасының "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Заңын, Қазақстан Республикасының "Авторлық және сабақтас құқықтар туралы" Заңын, Қазақстан Республикасының Патенттік Заңын, Қазақстан Республикасының "Тауарлық белгілер" қамтиды.Пользовательское соглашение

Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) регламентирует взаимоотношения между ТОО «New Step BA» («Исполнитель») и пользователем сети Интернет («Пользователь»).

 1. Термины и определения

1.1. В настоящем Соглашении используются следующие понятия и термины:

Исполнитель — Товарищество с ограниченной ответственностью «New Step BA», фактический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана ул. Майлина 4/1, офис 120; БИН 161040008188; Свидетельство о гос. Регистрации № 10100172509642 от 24.10.2016 г.

NAOBMEN.kz и/или Сайт — Интернет ресурс, представляющий собой совокупность содержащихся в информационной системе информации и объектов интеллектуальной собственности (в том числе, программа для ЭВМ, базы данных, графическое оформление интерфейса (дизайн), рубрики, изображения и др.), доступ к которому обеспечивается с различных пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет, посредством специального программного обеспечения для просмотра веб-страниц (браузер) по адресам www.NAOBMEN.kz (включая домены следующих уровней, относящихся к данным адресам) или Мобильных приложений NAOBMEN.kz.

Пользователь — посетитель ресурсов сети Интернет, в том числе NAOBMEN.kz, лицо, размещающее объявления, комментарии на сайте NAOBMEN.kz.

Пользовательское соглашение — настоящее Соглашение, Правила размещения объявлений, расположенные по адресу https://naobmen.kz/mobile/terms_of_use и иные правила и документы, регламентирующие работу NAOBMEN.kz или определяющие порядок использования Сервисов, опубликованные на Сайте.

Сервисы — функциональные возможности, службы, услуги, инструменты, доступные для Пользователей на NAOBMEN.kz.

Мобильное приложение — программное обеспечение для портативных (мобильных) устройств, установленное или загружаемое Пользователем на такие устройства с помощью различных программных платформ, предназначенное для доступа к NAOBMEN.kz.

Товар — любой материальный и нематериальный объект, услуга или иное предложение, в отношении которого Пользователь размещает на NAOBMEN.kz Объявление.

Оборотоспособные вещи - могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

Вещи, изъятые из оборота - виды вещей, отчуждение которых не допускается.

Вещи, ограниченно оборотоспособные - виды вещей, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо приобретение или отчуждение которых допускается по специальному разрешению. Ограничение данных вещей определяется в соответствии с законодательными актами.

Услуга в Дар – любая операция, не являющаяся поставкой товаров, которая потребляется в процессе совершения определенного действия или осуществления определенной деятельности, для удовлетворения личных потребностей Пользователя;

Объявление — информационное сообщение с предложением о Товаре (включая контактную информацию, фотографии и любую сопутствующую информацию), размещаемое Пользователем на NAOBMEN.kz, адресованное неопределенному кругу лиц.

Оферта – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому и/или юридическому лицу, заключить с ним Публичный договор об оказании услуг на условиях, содержащихся в данном Соглашении, включая все его приложения;

Продавец — Пользователь, размещающий на NAOBMEN.kz Объявление с предложением заключить сделку в отношении Товара.

Покупатель — Пользователь, осуществляющий просмотр размещенного Продавцом Объявления, взаимодействие с Продавцом в отношении Товара и/или заключающий сделку с Продавцом.

Учетные данные — уникальный логин (адрес электронной почты) и пароль, создаваемые самостоятельно Пользователем в процессе Регистрации на Сайте либо измененные в дальнейшем Пользователем через Личный кабинет, используемые для доступа в Личный кабинет после авторизации Пользователя на NAOBMEN.kz.

Личный кабинет — персональный раздел Пользователя на NAOBMEN.kz, связанный с учетной записью Пользователя на Сайте, в котором Пользователю доступно управление отдельными Сервисами NAOBMEN.kz, в том числе их заказ, подключение / отключение, на предложенных Исполнителем условиях.

Регистрация — совокупность действий Пользователя в соответствии с указанными на NAOBMEN.kz инструкциями, включая предоставление Учетных данных и иной информации, совершаемых Пользователем с использованием специальной формы пользовательского интерфейса NAOBMEN.kz в целях формирования Личного кабинета и получения доступа к отдельным Сервисам NAOBMEN.kz.

Сведения — любые материалы и информация, предоставляемые Пользователем Исполнителю в связи с использованием NAOBMEN.kz.

Культурные ценности - археологические находки; редкие коллекции и образцы флоры и фауны, минералогии, анатомии и предметы, представляющие интерес для палеонтологии; ценности, касающиеся истории, включая историю науки и техники, историю войн и общества, историю национальной культуры, а также связанные с жизнью национальных деятелей науки, культуры, литературы и искусства, мыслителей, ученых, писателей, поэтов и артистов и крупными национальными событиями; редкие рукописи, старинные и редкие книги, документы и издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный, литературный), отдельно или в коллекциях; почтовые марки, налоговые и аналогичные марки отдельно или в коллекциях, выпущенные пятьдесят или более лет назад; монеты, за исключением монет национальной валюты Республики Казахстан, независимо от сплава или металла их изготовления, а также монет иных государств, изготовленных не более ста лет тому назад, медали, печати и другие коллекционные материалы; старинные и уникальные музыкальные инструменты; архивы, архивные фонды и коллекции, включая фоно-, фото-, видео-, киноархивы, а также научно-техническая документация; произведения искусства, имеющие историко-культурную значимость; этнографические, антропологические, этнологические и палеонтологические материалы; старинные предметы более чем столетней давности, имеющие особую историческую и культурную ценность; объекты, связанные с историческими событиями в жизни народа Республики Казахстан, развитием общества и государства, историей науки и техники, а также с жизнью выдающихся деятелей науки, государства, культуры, в том числе музейные предметы и музейные коллекции; художественные ценности в виде полотен, картин и рисунков ручной работы на любой основе и из любых материалов (за исключением чертежей и промышленных изделий, украшений от руки); оригинальные произведения скульптурного искусства из любых материалов; оригинальные гравюры, эстампы и литографии; составные части памятников истории и культуры;

социальная реклама - информация, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера, а также обеспечение интересов государства ;

спонсор - лицо, осуществляющее спонсорскую деятельность;

 

спонсорская деятельность - деятельность спонсора по оказанию благотворительной помощи на условиях популяризации имени спонсора в соответствии с законами Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан;

 

благотворительность - социально-полезная деятельность, основанная на оказании благотворительной помощи и удовлетворении гуманных потребностей, осуществляемая добровольно, безвозмездно либо на льготных условиях в виде филантропической, спонсорской и меценатской деятельности;

Персональные данные - сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе

Государственные награды - Орден "Алтын Қыран", Звание "Халық қаһарманы", знак особого отличия - Золотая звезда и орден "Отан", Звание "Қазақстанның Еңбек Epi", ордена "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев", "Отан", "Барыс", "Даңқ", "Айбын", "Парасат", "Достық", "Құрмет", "Еңбек Даңқы", медали "Ерлігі үшін", "Жауынгерлик ерлігі үшін", "Ерен еңбегі үшін",  "Шапағат", почетные звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы", награды для многодетных матерей (подвески) "Алтын алқа","Күміс алқа", почетные грамоты Республики Казахстан ;

1.2. Все иные термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, истолковываются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

 1. Общие положения. Доступ к сервисам Сайта

2.1. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к сервисам NAOBMEN.kz, Пользователь считается присоединившимся и принявшим все условия настоящего Соглашения. Пользователь обязан соблюдать права и законные интересы собственника или владельца электронных информационных ресурсов, информационной системы и третьих лиц; обеспечивать защиту электронных информационных ресурсов, информационной системы в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Владелец объектов информатизации вправе владеть и пользоваться объектами информатизации на условиях, определенных собственником; определять условия доступа и пользования электронными информационными ресурсами, объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры третьими лицами; определять условия обработки электронных информационных ресурсов в информационной системе. (ст.ст.17, 18 Закона Республики Казахстан «Об информатизации»).

2.2. Настоящее Соглашение может быть изменено Исполнителем в любое время без какого-либо специального уведомления Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента его размещения на NAOBMEN.kz, если Исполнитель прямо не указывает иное. Регулярное ознакомление с действующей редакцией Соглашения является обязанностью Пользователя.

Использование NAOBMEN.kz после вступления в силу новой редакции Соглашения означает согласие с ней Пользователя и применение к нему в полном объеме положений новой редакции.

2.3. Пользователем может быть лицо дееспособное лицо, достигшее 18 лет. Лица, не достигшие 18-тилетнего возраста, или лица, признанные недееспособными или ограничено дееспособными, могут пользоваться услугами сайта только с согласия своих законных представителей (опекунов). В случае сокрытия Пользователем своего возраста при размещении объявления, Исполнитель не несет ответственность за последствия заключенных в результате сделок; ДОПОЛНИЛА

2.4. Сервисы предоставляются Пользователю бесплатно, если специально не указано иное.

2.5. Предоставление отдельных Сервисов регулируются специальными правилами и/или соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в том числе Условиями размещения объявлений, иными условиями и правилами, индивидуальными соглашениями, составленными в письменной форме и подписанными Исполнителем и Пользователем. В случае противоречия или несоответствия между текстом настоящего Соглашения и специальными правилами и/или соглашениями применению подлежат последние.

2.6. Сайт NAOBMEN.kz является площадкой, позволяющей Продавцам самостоятельно под свою ответственность размещать предложения, адресованные неопределенному кругу лиц на совершение сделки в отношении Товара и/или Услуги, которым Продавец правомочен распоряжаться (делать предложения), а Покупателям принимать на свое усмотрение и под свою ответственность предложения, размещенные на Сайте Продавцами, заключая соответствующую сделку с Продавцом.

2.7. Исполнитель не является организатором сделки, Покупателем, Продавцом, посредником, агентом или представителем какого-либо Пользователя и/или иным заинтересованным лицом в отношении предлагаемой/заключаемой между Пользователями сделки. Все совершаемые благодаря размещению Объявления на Сайте сделки между Пользователями заключаются и исполняются без прямого или косвенного участия Исполнителя.

2.8. Независимо от факта Регистрации или авторизации Пользователя на Сайте, использование Сайта, включая просмотр размещенной на Сайте информации, означает согласие Пользователя с настоящим Соглашением и принятие на себя обязательств следовать инструкциям по использованию Сервисов, а также ответственности за действия, связанные с использованием Сайта.

2.9. Предоставляемые на NAOBMEN.kz Сервисы в любой момент могут изменяться, дополняться, обновляться, менять форму и характер функциональных возможностей без предварительного уведомления Пользователя, в связи с чем, их использование предлагается в том виде и объеме, в каком они предоставляются Исполнителем в момент обращения к Сервисам Пользователей.

 1. Регистрация на Сайте

3.1. Пользователь вправе использовать Личный кабинет, а также пользоваться отдельными Сервисами после Регистрации на NAOBMEN.kz.

3.2. При Регистрации указываются Учетные данные, которые Пользователь выбирает самостоятельно. После внесения данных для Регистрации Пользователь получает электронное письмо на адрес электронной почты, указанный при Регистрации, содержащее активную гиперссылку, переход по которой необходим для подтверждения Регистрации на Сайте. Регистрация учетной записи осуществляется на один адрес электронной почты Пользователя однократно. Повторная Регистрация новой учетной записи на Сайте с использованием ранее указанного при Регистрации адреса электронной почты не допускается.

3.3. Пользователь обязан следить за сохранностью своих Учетных данных и не раскрывать их третьим лицам. Пользователь не вправе передавать свои Учетные данные третьим лицам, а также прямо или косвенно разрешать третьим лицам использовать его Учетные данные для авторизации на NAOBMEN.kz, за исключением лиц, действующих от имени и в интересах Пользователя или получивших такие Учетные данные на основании соответствующих соглашений с Пользователем.

3.4. Любое действие, совершенное из Личного кабинета Пользователя с использованием его Учетных данных считается действием, совершенным самим Пользователем или уполномоченным им лицом и устанавливает обязанности и ответственность для Пользователя в отношении таких действий, включая ответственность за нарушение настоящего Соглашения, требований законодательства в отношении Товара и/или Услуги, информация о которых размещается Пользователем на NAOBMEN.kz.

3.5. Пользователь обязан немедленно изменить Учетные данные, если у него есть причины подозревать, что эти данные были раскрыты или могут быть использованы неуполномоченными им третьими лицами.

3.6. Исполнитель вправе использовать доступные технические решения для проверки правильности информации, предоставляемой Пользователем при использовании NAOBMEN.kz. Исполнитель не может гарантировать, что Пользователь действительно является тем, кем представляется, а также что информация, предоставленная Пользователем на NAOBMEN.kz, соответствует действительности. Исполнитель рекомендует Пользователям общаться с возможными контрагентами, Продавцами и Покупателями, используя для этого все инструменты, доступные на NAOBMEN.kz, и соблюдать осмотрительность и осторожность при совершении сделок и выборе Продавца.

3.7. Исполнитель вправе заблокировать доступ Пользователя к Личному кабинету с одновременным прекращением размещения и показа его Объявлений или без такового при нарушении Пользователем условий настоящего Соглашения и/или правил размещения объявлений. Исполнитель вправе в любое время прекращать и/или ограничить доступ Пользователя к Сервисам, а также заблокировать или удалить учетную запись Пользователя на Сайте без возможности ее восстановления.

3.8. Просмотр Объявлений и иной информации, размещенной на NAOBMEN.kz в открытом доступе не требует регистрации и/или авторизации Пользователя, однако при совершении таких действий Пользователь в любом случае обязан соблюдать положения Соглашения.

 1. Сведения, предоставляемые Пользователями

4.1. В рамках использования NAOBMEN.kz Пользователь обязуется предоставлять только достоверные Сведения и самостоятельно несет полную ответственность за предоставленную им информацию. Пользователь обязуется своевременно актуализировать Сведения посредством их редактирования на NAOBMEN.kz. Исполнитель вправе запрашивать, а Пользователь обязан предоставлять по такому запросу документы и информацию, необходимые для определения Пользователя как стороны Соглашения и/или стороны, использующей соответствующий Сервис, а также документы, подтверждающие достоверность представленных Сведений и правомерность использования/предложения Товара и/или связь Пользователя с указанным в Объявлении Товаром и / или Услуги.

4.2. В процессе пользования Сервисами NAOBMEN.kz (в том числе при Регистрации, взаимодействии с другими Пользователями через интерфейс NAOBMEN.kz, размещении Объявлений, просмотре страниц NAOBMEN.kz и т.п.), Пользователь самостоятельно и добровольно принимает решение о предоставлении Исполнителю или размещении в открытом доступе персональных и иных сведений о Пользователе (фамилия, имя, отчество или псевдоним Пользователя, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, а также любая иная информация, предоставленная Пользователем, в том числе содержащаяся в сообщениях, направляемых другим Пользователям через форму обратной связи в интерфейсе NAOBMEN.kz, и комментариях, отправляемых через форму добавления комментария к Объявлению и пр.) для целей исполнения настоящего Соглашения, а также заявляет о своем согласии на обработку Исполнителем персональных и иных данных Пользователя, в том числе для целей: предоставления консультационной поддержки Пользователям в связи с использованием Сайта, проверки Объявлений на предмет соответствия настоящему Соглашению, доставки сообщений другим Пользователям, получения статистических и аналитических данных для улучшения функционирования NAOBMEN.kz и/или Сервисов, расширения спектра оказываемых Сервисов, получения информационных и/или рекламных сообщений Исполнителя или третьих лиц, предупреждения или пресечения незаконных и/или несанкционированных действий Пользователей или третьих лиц, обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Республики Казахстан. Исполнитель принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от несанкционированного доступа третьих лиц.

4.3. Размещая на NAOBMEN.kz Объявления, Пользователь делает Сведения, указанные в Объявлении, общедоступными и понимает, что размещенная информация публикуется на NAOBMEN.kz в открытом доступе, то есть доступна для ознакомления любому посетителю NAOBMEN.kz (неограниченному кругу лиц) на территории всех стран мира, где имеется возможность использования сети Интернет и доступа к сайту, соответственно Пользователь понимает и принимает на себя все риски, связанные с таким размещением информации, в том числе, включая, но не ограничиваясь: риск попадания адреса электронной почты в списки для рассылки спам-сообщений, риск попадания адреса электронной почты к различного рода мошенникам, риск попадания телефонного номера к SMS-спамерам и/или SMS-мошенникам и иные риски, вытекающие из такого размещения информации.

4.4. Исполнитель не обязан, но вправе осуществлять предварительную проверку Сведений любого вида, размещаемых и/или распространяемых Пользователем посредством NAOBMEN.kz.

4.5. Исполнитель, в случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения либо действующего законодательства Республики Казахстан имеет право по своему усмотрению отказать Пользователю в размещении и/или распространении им любых Сведений или удалить любые Сведения, которые размещены Пользователем на NAOBMEN.kz, без объяснения причин отказа. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с размещением и распространением любых Сведений, включая оценку надежности, полноты или полезности такового.

4.6. Исполнитель не оказывает консультаций по вопросам, не относящимся к NAOBMEN.kz, требующим профессиональной оценки и/или не входящих в компетенцию Исполнителя.

4.7. Обращения Пользователя к Исполнителю по вопросам, связанным с использованием NAOBMEN.kz, рассматриваются в порядке, предусмотренном на Сайте.

4.8. Взаимодействие Исполнителя с Пользователем в рамках рассмотрения обращения Пользователя осуществляется с использованием указанного Пользователем адреса электронной почты.

4.9. Исполнитель вправе не рассматривать обращения Пользователя: не содержащие информацию и документы, необходимые для рассмотрения обращения; содержащие ложную информацию и (или) документы, не обладающими признаками достоверности; в отношении вопросов, по которым ранее Исполнителем был направлен ответ Пользователю (повторные обращения); содержащие оскорбления, угрозы или обращения, изложенные в резкой негативной форме; направленные с нарушением иных условий и порядка рассмотрения обращений, предусмотренных Исполнителем.

4.10. Пользователь соглашается с тем, что Исполнитель может осуществлять сбор обезличенных статистических данных о Пользователях Сайта. Пользователь соглашается на передачу третьим лицам обезличенных статистических данных, в том числе для целей их обработки, для обеспечения функционирования Сайта, Сервисов, реализации партнерских и иных программ Сайта, при условии обеспечения Исполнителем в отношении передаваемых данных со стороны получателя таких данных режима, аналогичного режиму, существующему на Сайте. Цель обработки данных Пользователя заключается в предоставлении последнему возможности использования Сервисов и предоставлении прав использования дополнительных функциональных (программных) возможностей Сайта, проведении рекламных кампаний, предоставлении таргетированной рекламы и Сервисов, проведении статистических исследований и анализа полученных статистических данных, осуществлении иных действий, описанных в Пользовательском соглашении.

 1. Права и обязанности Сторон

5.1. Пользователь обязан:

5.1.1. Действовать исключительно в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Пользовательским соглашением NAOBMEN.kz при использовании Сервисов.

5.1.2. Использовать доступные Сервисы NAOBMEN.kz исключительно в целях, для которых такие Сервисы предназначены Исполнителем.

5.1.3. Использовать Сервисы и любую полученную на Сайте информацию только по назначению.

5.1.4. Не предпринимать никаких действий, которые могут привести к непропорционально большой нагрузке на инфраструктуру NAOBMEN.kz.

5.1.5. Не копировать, не воспроизводить, не изменять, не распространять и не представлять общественности любую информацию (включая Объявления, тексты описаний Товара, фотографии и прочее), содержащуюся на NAOBMEN.kz (кроме Сведений, предоставленных самим Пользователем) без предварительного письменного разрешения Исполнителя и любой третьей стороны;

5.1.6. Не препятствовать работе NAOBMEN.kz и действию автоматических систем или процессов, с целью заблокировать или ограничить доступ на NAOBMEN.kz.

5.1.7. Не использовать автоматические и иные программы для получения доступа на NAOBMEN.kz без письменного разрешения Исполнителя.

5.1.8. Соблюдать осмотрительность при выборе контрагента, под свою ответственность принимает решение о сделке, исходя из факта размещения Объявления на NAOBMEN.kz, самостоятельно удостоверяясь, что предложение, продажа и/или приобретение какого-либо Товара в Объявлении на NAOBMEN.kz является действительным и легальным.

5.1.9. Не использовать любые данные, предоставленные другим Пользователем, без письменного разрешения лица, разместившего такие Сведения, или без подтверждения каким-либо другим способом права использовать такие Сведения.

5.1.10. Не использовать электронный адрес и/или номер телефона другого Пользователя для целей прямой рекламной рассылки или другой рассылки нежелательных электронных сообщений, а также для иных противоправных действий или действий, совершаемых без ведома и/или согласия другой стороны.

5.2. Пользователь имеет право:

5.2.1. Использовать все сведения, полученные Пользователем о других Пользователях в связи с использованием NAOBMEN.kz только для совершения и исполнения сделок в отношении Товаров и/или Услуг.

5.2.2. Размещать объявления о продаже/покупке/обмене только оборотоспособных вещей

5.3. Пользователю запрещается:

5.3.1. Размещать объявления о продаже/покупке/обмене вещей, изъятых из оборота, ограниченно оборотоспособных:

1) органов и тканей человека и животного

2) лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, кроме биологически активных добавок

3) наркотических средств, прекурсоров, гормональных и стероидных препаратов;

4) этилового спирта;

 

5) алкогольной продукции (водка, ликероводочные изделия, виноматериал, вина, коньяк, бренди, пиво, пивной напиток)

 

6) табачной продукции (продуктов, полностью или частично изготовленных из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья).

 

7) электронные сигареты, расходные материалы к ним

 

8) оружия (гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного), кроме страйкбольного и пейнтбольного, а также туристических и кухонных ножей.

 

9) культурные ценности, кроме случаев, когда имеется специальное разрешение на перемещение уполномоченного органа;

 

10) религиозная литература и информационные материалы, признанные экстремистскими и запрещенные к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан.

11) специальных технических средств негласного получения информации, в частности прослушивающие устройства, микронаушники, часы-камеры, брелоки-камеры, очки со встроенной камерой и подобные радиоэлектронные средства.

12) государственных удостоверений личности и документов любых стран мира (паспорта, водительские права, id-карты, пропускные карты, проездные билеты, студенческие билеты, зачётные книжки, дипломы, сертификаты, разрешительные документы, лицензии и т. п.), а также бланки этих документов.

13) клыков моржа, бивней слона и мамонта не в изделии, а также драгоценных металлов и драгоценных камней не в изделии.

14) редких и запрещенных к продаже животных.

15) государственных наград Республики Казахстан

 

5.3.2. Размещать объявления о (об):

1) финансовых пирамидах, заработке на Форексе, МММ, Iwowwe;

2) сетевом бизнесе, кроме рубрики “Для бизнеса-Сетевой маркетинг” с обязательным указанием фирмы (компании);

3) сомнительных предложениях работы, в том числе в сети Интернет, без указания физического адреса и прямых контактов работодателя, конкретной сферы деятельности (работа для всех, работа без вложений, сборка ручек на дому и т. п.);

4) предложениях работы и посредничестве в трудоустройстве на работу за рубежом: веб-моделями, переводчиками (- цами) в брачные агентства, предложения эскорт-услуг;

5) мошенничестве, вымогательстве, предложение или просьба материальной помощи в любой форме (окажу/ищу материальную поддержку, стану спонсором, ищу спонсора и т. п.);

6) предложении принять участие в аукционах, лотереях, протестах, забастовках и т.п.;

7) предложении помощи в азартных играх, информации о договорных матчах и т. п.;

8) услугах в сферах деятельности, подлежащих лицензированию, без наличия соответствующих лицензий (телерадиовещания; культуры; образования; архитектуры, градостроительства и строительства; нефти и газа; промышленности; информатизации и связи; здравоохранения; использования атомной энергии; обеспечения информационной безопасности; специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий; оборота ядовитых веществ; изготовления государственных символов Республики Казахстан; товарных бирж; экспорта и импорта; финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов; использования космического пространства; игорного бизнеса; ветеринарии; сельского хозяйства; транспорта; судебно-экспертной деятельности, в том числе судебно-медицинской, судебно-наркологической и судебно-психиатрической экспертиз; обслуживания физических и юридических лиц).

 

9) предложении изготовить лекарственные препараты, наркотические средства, прекурсоры

 

10) предложении произвести алкогольные напитки, табачные изделия

11) возможности заработка в интернете; программах вознаграждения пользователей за нажатия на рекламные объявления; по предложению о выполнении поиска, просмотре сайтов, обработке электронной почты на дому;

12) услугах экстрасенсов, гадалок, колдунов, спиритов, астрологов, прорицателей, гипнотизёров и прочих лиц, использующих сверхъестественные способности.

13) оказании медицинской помощи лицами, не имеющими специального образования, лицензий, вне медицинских учреждений.

5.3.3. При комментировании, а также в тексте объявлений распространять не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или организации, использовать ненормативную лексику; соблюдать конфиденциальность персональных данных, не допускать их распространения (ст. 25 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации», ст.11 Закона республики Казахстан «О персональных данных и их защите).

5.3.4. В текстах объявлений и комментариев вести пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду войны, социального, расового, национального, религиозного превосходства

5.3.5. Размещать фотографии, на которых запечатлены третьи лица, без их предварительного согласия 

5.3.6. Осуществлять сбор персональных данных.

5.3.7. Указанный в настоящем соглашении перечень вещей, запрещенных к продаже на сайте, а также услуг, предлагаемых на сайте, не является исчерпывающим.

5.4. Исполнитель имеет право:

5.4.1. В любое время по своему усмотрению проводить выборочную проверку Объявлений, и/или условий использования Пользователями Сервисов на предмет соблюдения Пользовательского соглашения, в том числе в автоматическом режиме с использованием программных средств. В случае выявления нарушений, а также при получении информации от третьих лиц о таких нарушениях или выявлении совокупности признаков, которые могут свидетельствовать по мнению Исполнителя о нарушениях, Исполнитель вправе приостанавливать или прекращать доступ Пользователя к тем или иным Сервисам, включая отклонение или блокирование Объявления и/или доступа к Личному кабинету.

5.4.2. По единоличному решению блокировать Объявления и/или учетные записи на Сайте. Данные блокирование может быть временным или постоянным, в зависимости от объема и количества допущенных Пользователем нарушений настоящего Пользовательского соглашения и иных, установленных Исполнителем, правил использования Сайта.

5.4.3. Восстановить заблокированные ранее Объявления или доступ Пользователя к учетной записи на Сайте, при условии устранения Пользователем допущенных нарушений.

5.4.4. Ограничивать доступ Пользователей или третьих лиц к NAOBMEN.kz путем блокирования доступа к NAOBMEN.kz соответствующего ip-адреса или диапазона ip-адресов в целях пресечения или предотвращения нарушения Пользовательского соглашения и/или причинения ущерба Исполнителю (например, DDoS-атаки или иные хакерские атаки, неавторизованное Исполнителем использование программных средств, в том числе для загрузки Объявлений и прочее).

5.4.5. В любое время потребовать от Пользователя предоставление информации и документов, подтверждающих права и полномочия Пользователя.

5.4.6. При необходимости или по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление Сервисов (или каких-либо отдельных функций в рамках Сервисов) всем Пользователям в целом или отдельному Пользователю, в частности, без предварительного уведомления.

5.5. При размещении объявлений в «Форуме помощи» в рубрике благотворительность необходимо придерживаться следующих правил.

 

5.5.1. В социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных марках (моделях, артикулах) товаров, товарных знаках, знаках обслуживания и об иных средствах их индивидуализации, о физических и юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Установленные ограничения не распространяются на упоминания о государственных органах, органах местного самоуправления, спонсорах, физических лицах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в лечении, в целях оказания им благотворительной помощи. В социальной рекламе допускается упоминание о социально ориентированных некоммерческих организациях в случаях, если содержание этой рекламы непосредственно связано с информацией о деятельности таких некоммерческих организаций, направленной на достижение благотворительных или иных общественно полезных целей.

 

5.5.2. Физическое лицо, занимающееся спонсорской деятельностью, не имеет права распространять информацию о товарном знаке, производимом товаре, оказываемых услугах, принадлежащих третьим лицам на праве собственности. Юридическое лицо, занимающееся спонсорской деятельностью, распространяет информацию о собственном наименовании, товарном знаке, производимом товаре, оказываемых услугах в соответствии с заключенным договором с пользователем.

 

5.5.3. При размещении объявлений о необходимости оказания благотворительной помощи, следует приложить доказательства, подтверждающие нужду в помощи (копии медицинских справок и т.д.).

 

5.5.4. Пользователь, откликнувшийся на подобное объявление обязан предпринять меры предосторожности, такие как проверка информации, запрос непосредственно у обратившегося за помощью необходимых документов и т.д.

 

5.5.5. Исполнитель не несет ответственность за негативные последствия, наступившие в связи с мошенническими действиями, связанными с размещением объявлений с просьбой об оказании благотворительной помощи.

5.6. Использование компьютерных программ, позволяющих просматривать или размещать на NAOBMEN.kz Объявления,8- минуя обычный порядок размещения Объявлений (к примеру, использование программ по автозагрузке Объявлений), при отсутствии письменного разрешения Исполнителя, строго запрещено и может привести к прекращению и/или приостановлению публикации Объявлений, блокировке доступа в Личный кабинет и/или к NAOBMEN.kz.

5.7. Чтобы облегчить взаимодействие между Пользователями, Сервисы подразумевают ограниченный доступ к некоторой контактной информации других Пользователей. Право использования Сведений, предоставленных другими Пользователями, ограничивается настоящим Пользовательским соглашением.

5.8. Осуществляя доступ к NAOBMEN.kz, Пользователь выражает свое согласие на получение рекламной информации, размещенной на NAOBMEN.kz третьими лицами. Пользователь понимает и соглашается, что NAOBMEN.kz не определяет содержание и не несет ответственности за такую информацию, включая сайты, ссылки на которые могут содержаться в соответствующих материалах.

5.9. Если у Пользователя возникают претензии к другому Пользователю в связи с использованием последним Сервисов и/или размещенными им Объявлениями, Пользователь обязан предъявлять эти требования надлежащему лицу (Продавцу) и разрешать претензии самостоятельно и без участия Исполнителя.

5.10. Пользователь понимает и принимает, что Исполнитель не всегда проверяет информацию, опубликованную на NAOBMEN.kz Пользователями. Некоторые данные, содержащиеся в Объявлениях, могут показаться оскорбительными, опасными, неправильными или вводящими в заблуждение. Исполнитель рекомендует Пользователям соблюдать осторожность и полагаться на здравый смысл при использовании информации на NAOBMEN.kz.

5.11. Пользователь должен принять во внимание, что его контрагент может выдавать себя за другое лицо, быть несовершеннолетним, размещать искаженную информацию и т.д. Использование Сервисов подразумевает, что Пользователь осознает и принимает эти риски, а также соглашается, что Исполнитель не несет ответственности за действия или бездействие со стороны других Пользователей.

 1. Обмен информацией при использовании Сайта

6.1. Сообщения Исполнителя, предназначенные для Пользователей, публикуются для всеобщего доступа на NAOBMEN.kz и/или рассылаются индивидуально по электронным адресам, предоставленным Пользователями при Регистрации или размещении Объявлений на Сайте. При этом Пользователь понимает, принимает и соглашается, что рассылаемые сообщения и/или их отдельные части могут иметь рекламный характер, а также могут содержать рекламные, информационные и иные сообщения контрагентов Исполнителя. Сообщения, опубликованные на NAOBMEN.kz, считаются доставленными Пользователю с момента их публикации.

6.2. Сообщения Пользователя Продавцу могут быть направлены посредством специально предложенной формы добавления комментария и/или формы связи с Продавцом, при этом на электронный адрес Продавца, указанный при Регистрации или размещении Объявления отправляется уведомление о новом Сообщении.

6.3. Пользователь выражает свое согласие на получения электронных писем (e-mail) и/или коротких сообщений (SMS), содержащие предложения и сообщения информационного и/или рекламного характера Исполнителя или компаний — партнеров Исполнителя.

 1. Гарантии и ответственность сторон

7.1. Пользователь несет ответственность за собственные действия и бездействие, совершаемые на Сайте, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, включая ответственность за содержание размещаемой им информации и нарушение прав третьих лиц в отношении Товаров и/или Услуги, а также информации, размещаемой на Сайте.

7.2. Пользователь несет ответственность за предлагаемые в отношении Товаров и /или Услуг заключаемые в связи с ними сделки, за выбор контрагентов для сделки и вытекающие из сделки последствия. Все сделки в отношении Товаров заключаются между Пользователями напрямую. Исполнитель не является участником и/или посредником сделок, совершаемых Пользователями исходя из информации, полученной на NAOBMEN.kz, не контролирует и не несет ответственности за такие сделки.

7.3. Исполнитель не несет ответственность за содержание информации, предоставляемой Пользователями, включая содержание Объявлений, использование Пользователями товарных знаков, логотипов третьих лиц и условий предложения Продавца. NAOBMEN.kz является инструментом, который предоставляет возможность Пользователям размещать Объявления в отношении Товаров, реализация и/или приобретение которых разрешены законом и Пользовательским соглашением. При этом Исполнитель не всегда проверяет Объявления, размещенные Пользователями. Качество, безопасность, законность и соответствие Товара его описанию, а также возможность Продавца продать и/или Покупателя приобрести Товар находятся вне контроля Исполнителя.

7.4. Исполнитель не несет ответственности за потерю информации Пользователем, а также за искажение информации или потерю сообщения, получаемого с использованием форм связи на Сайте.

7.5. Учитывая принципы построения и функционирования сети Интернет, Сервисы предоставляются «как есть», это означает, что Исполнитель не предоставляет каких-либо гарантий в отношении Сервисов, в частности, Исполнитель не гарантирует Пользователю, что:

7.5.1. Сервисы, их прямой или косвенный эффект и качество будут соответствовать требованиям и целям Пользователя;

7.5.2. Сервисы будут предоставляться непрерывно, надежно и без ошибок;

7.5.3. Результаты, которые будут получены посредством использования Сервисов, будут точными, надежными и соответствовать ожиданиям Пользователя.

7.6. Исполнитель не несет ответственности за возможные убытки, причиненные Пользователю в связи с принятием мер пресечения или предотвращения нарушений на NAOBMEN.kz, связанных с ограничением/блокировкой доступа Пользователей к Сайту, а также ip-адресов согласно п.5.3. настоящего Пользовательского соглашения.

7.7. Пользователь принимает и согласен, что предоставленная Исполнителю возможность направления сообщения Пользователю посредством формы связи и/или формы добавления комментария на Сайте может быть использована любыми третьими лицами в целях, отличных от совершения сделки с Пользователем без какого-либо влияния и контроля со стороны Исполнителя. В связи с этим, Исполнитель не несет ответственности за пользование другими Пользователями и/или автоматизированными системами (роботами) размещенной на NAOBMEN.kz формой для отправки сообщений Пользователям и/или формы добавления комментария, равно как и за пользование ими телефонными номерами, размещенными Пользователем на страницах NAOBMEN.kz.

7.8. Пользователь гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Соглашения, в том числе является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом, либо несовершеннолетним лицом, объявленным по решению уполномоченного органа полностью дееспособным (эмансипация) либо несовершеннолетним лицом, достигшим четырнадцати лет и получившим письменное разрешение в требуемой законом форме от своих родителей или иных законных представителей на заключение Соглашения.

7.9. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или затруднения в исполнении обязательств в следствие действия обстоятельств непреодолимой силы, последствия которых невозможно избежать или преодолеть.

7.10. Исполнитель никак не связан с любой предоставляемой Пользователем информацией, включая содержание Объявлений, предоставленной и/или размещенной Пользователями на NAOBMEN.kz, и не обязан осуществлять проверку содержания, подлинности и безопасности такой информации либо ее компонентов, а равно ее соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у Пользователей необходимого объема прав на ее распространение и/или использование.

7.11. Размещаемые Пользователями Сведения могут содержать ссылки на сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и содержание их сайтов, равно как и любая информация третьих лиц не проверяются Исполнителем на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.).

7.12. Исполнитель не несет ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ в связи с использованием NAOBMEN.kz, а также за доступность таких сайтов или информации и последствия их использования Пользователем.

 1. Оплата услуг

8.1. Заказ платных сервисов NAOBMEN.kz осуществляется  Пользователем на сайте по адресу  https://naobmen.kz/, в личной учетной записи, а также в любых других соответствующих разделах Сайта.

8.2. Пользователь обязуется ознакомиться с ценами на платные сервисы Исполнителя, размещенных на Сайте. Оплата платных сервисов Исполнителя осуществляется в порядке, указанном по адресу https://naobmen.kz/

8.3. Возврат оплаченных денежных средств за неоказанные сервисы осуществляется Исполнителем в следующих случаях:

8.3.1. За каждое удаленное объявление при модерации функциональной системы Сайта, если объявление оплачено (Топ, Выделение, Срочно). Возврат денежных средств осуществляется за те дни, в которых услуга не предоставлялась (кроме услуг Выделение и Срочно, где производится полный возврат оплаченных средств).

8.3.2. В случае не предоставления сервиса по причине любой технической неполадки, возврат оплаченных денежных средств осуществляется после предоставления Пользователем доказательств оплаты. В таком случае возврат денежных средств отображается в аккаунте Пользователя с возможностью использования оплаченных денежных средств в будущем.

8.3.3. При оплате сервиса с удалённых  учетных записей Исполнителя, которые были продублированы Пользователем в нарушение условий настоящего Соглашения, такой возврат осуществляется Исполнителем исключительно по обращению Пользователя, а денежные средства возвращаются на активную учетную запись такого Пользователя с возможностью использования оплаченных денежных средств в будущем.

8.4. Денежные средства, оплаченные за размещение объявлений о запрещённых законодательством и настоящим соглашением товарах, услугах и предложениях, при блокировании учетной записи не возвращаются.

8.5. При систематических (два и более раза) нарушениях условий настоящего Соглашения возврат оплаченных Пользователем денежных средств совершается на основании решения администрации Исполнителя после соответствующего обращения Пользователя. Администрация вправе отказать в возврате денежных средств Пользователю, который систематически нарушает условия Соглашения.

 1. Объекты интеллектуальной собственности

9.1. Обладателем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе NAOBMEN.kz,  Мобильные приложения, доменное имя, размещенный на Сайте логотип, товарный знак NAOBMEN.kz, базы данных, все технические разработки, позволяющие осуществлять использование Сайта является Исполнитель.

9.2. Пользователь или иное лицо не вправе использовать объекты интеллектуальной собственности Исполнителя, в том числе NAOBMEN.kz, Мобильные приложения, Сервисы, товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности способами, не предусмотренными настоящим Соглашением без письменного разрешения Исполнителя, а также извлекать Сведения в любой форме не предусмотренными настоящим Соглашением способами.

9.3. Исключения касаются лишь случаев размещения на Сайте информационно-новостной информации третьих лиц. Все такие исключения прямо оговорены в тех текстах, которых они касаются (ссылка на первоисточник).

9.4. Информационно-новостные материалы сайта, авторские права на которые принадлежат Исполнителю, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет при условии наличия ссылки на NAOBMEN.kz, при размещении в сети Интернет обязательным условием является активная гиперссылка на NAOBMEN.kz.

9.5. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, включенные в состав Сведений, предоставленных Пользователями, принадлежат соответствующим Пользователям и правообладателям.

9.6. При осуществлении законных прав и интересов Исполнителя, а также обеспечении функционирования NAOBMEN.kz все права на объекты интеллектуальной собственности принадлежат Исполнителю в случае проведения конкурсов, рекламных кампаний, различных акций, анонсирования и информирования Пользователей об иных подобных мероприятиях.

9.7. Пользователь предоставляет Исполнителю действующее повсеместно, бессрочное право использовать Сведения (включая фотографии, тексты описаний Товара, товарные знаки, логотипы и прочее) любым способом на всех известных или неизвестных информационных носителях в течение всего срока действия исключительного права, размещать их в сети Интернет, в сетях телевизионного вещания, а также передавать такое право третьим лицам.

9.8. Пользователь разрешает использование материалов в составе Сведений без указания имени автора, а также гарантирует, что предоставленные Сведения не нарушают любых прав третьих лиц, в том числе исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

 1. Срок действия и расторжение Пользовательского соглашения

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента начала использования Пользователем Сервисами NAOBMEN.kz, независимо от факта Регистрации Пользователя или размещения Объявления на NAOBMEN.kz, и действуют бессрочно.

10.2. Пользователь имеет право прекратить доступ к своему Личному кабинету без возможности восстановления такого доступа. В этом случае Пользователь не вправе осуществлять повторную Регистрацию в том числе, с использованием в составе Учетных данных указанного Пользователем ранее на NAOBMEN.kz адреса электронной почты.

10.3. Исполнитель оставляет за собой право по собственному усмотрению прекратить доступ Пользователя, нарушающего настоящее Пользовательское соглашение, а также условия любого из Сервисов, иных правил, регламентирующих функционирование NAOBMEN.kz, к Сервисам как в целом, так и в части, в том числе прекратить или временно приостановить доступ Пользователя в Личный кабинет.

10.4. Пользователь, доступ которого к Сервисам был прекращен, или Сведения которого перестали быть действительными, не имеет права создавать новую учетную запись на Сайте повторно (в том числе с использованием указанного Пользователем ранее на NAOBMEN.kz адреса электронной почты) без особого разрешения Исполнителя. Пользователь не имеет права использовать для доступа на NAOBMEN.kz Учетные данные другого Пользователя.

 1. Разрешение споров

11.1. При разрешении всех споров по настоящему Пользовательскому соглашению применяется действующее законодательство Республики Казахстан.

11.2. Ввиду безвозмездности использования Сервисов, предоставляемых Пользователю в рамках настоящего Пользовательского соглашения, положения законодательства о защите прав потребителей не подлежат применению к отношениям между Пользователем и Исполнителем.

11.3. Все споры, возникшие в рамках настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами проведением переговоров. В случае невозможности урегулировать спор путем проведения переговоров, споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан, в судах города Астаны.

11.4. Признание отдельных частей настоящего Пользовательского соглашения недействительными не отменяет действие других положений настоящего Пользовательского соглашения.

 1. Заключительные положения

12.1. В случае передачи прав и/или обязанностей, как в целом, так и в части, по настоящему Соглашению третьей стороне, третья сторона имеет право предоставлять аналогичные или похожие услуги на другом сайте.

12.2. Системные сообщения Сайта, относящиеся к объявлениям Пользователя, доставляются по электронному адресу, предоставленному Пользователем при размещении объявления на Сайте. В случае нежелания Пользователя получать такие сообщения Пользователь вправе удалить соответствующие объявления с Сайта.

12.3. Информационные сообщения, предназначенные для широкого круга Пользователей, публикуются на Сайте и/или рассылаются по электронным адресам Пользователей, подтвердивших свое согласие на получение таких сообщений в процессе публикации объявлений/регистрации на Сайте.

12.5. Пользователи вправе отказаться от получения информационных сообщений на свой электронный адрес в любой момент через функцию «Отписаться от рассылки», содержащуюся в учетной записи Пользователя.

12.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12.7. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.8. Настоящее Соглашение составлено и основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "О частном предпринимательстве", Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации»,  Закона Республики Казахстан «Об информатизации», Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", Закона Республики Казахстан "Об авторском праве и смежных правах", Патентного Закона Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров", Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.